• +40 21 316 79 32

Programul de studii de licenta: Finante si banci

Programele de studii universitare de licenta "Management Financiar", invatamant cu frecventa si invatamant cu frecventa redusa, functioneaza in conformitate cu H.G. nr. 650/2023 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de învatamânt superior pentru anul universitar 2020-2021

HOTARARE PRIVIND PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA ACREDITATE -
HG 433/2022

HOTARARE PRIVIND TITLUL CONFERIT – HG 642/2020

Management Financiar

Prezentarea programului de studii universitare de licenta

Cadre didactice si discipline studiate

Platforme online

Informatii generale

    Stimati Studenti,

    Va reamintim ca pentru conectarea la platforma Google Classroom accesati adresa https://classroom.google.com cu credentialele dvs. Contul dvs. trebuie sa fie cel din domeniul @ueb.education. Sa nu incercati conectarea cu alt cont de Gmail sau orice alt cont pentru ca nu veti ajunge in platforma Studentii Facultatii de Management Financiar se pot adresa prin email persoanei responsabile cu platforma online: conf. univ. dr. Madalina Tocan, pe adresa de email: madalina.tocan@ueb.education

    Incepand cu anul universitar 2020-2021 Universitatea Ecologica din Bucuresti utilizeaza in procesul educational platforma G Suite for Education.

    Toate cadrele didactice si toti studentii utilizeaza pentru comunicare si accesul la suita de aplicatii educationale, precum Google Classroom, exclusiv conturile de email institutionale, din domeniul @ueb.education