• +40 21 316 79 32

Programul de studii de licenta: Finante si banci

Programul de studii de licenta are misiunea de a desfasura activitati didactice cu scopul de a pregati specialisti în domeniul finante-banci si de a desfasura cercetarea stiintifica în specializarea acreditata. Totodata, programul de studii se încadreaza în contextual mai larg al misiunii facultatii si al universitatii, respectiv, de a participa la formarea culturii si constiintei ecologice a absolventilor. Misiunea programului este în concordanta cu oportunitatile oferite de piata fortei de munca determinate de dezvoltarile, în plan national si international, ale calificarilor, în contextul evolutiilor care au loc în domeniile economie, finante management si contabilitate

Obiectivele programului de studii constau în a transmite studentilor cunostinte fundamentale si de specialitate care sa le asigure dobândirea unor competente profesionale si transversale pentru a putea desfasura, dupa absolvire, activitati specifice domeniului finante si banci, în conformitate cu Cadrul National al Calificarilor din Învatamântul Superior.

Competente profesionale:
- utilizarea adecvata a conceptelor, teoriilor, metodelor si instrumentelor de natura financiara în entitatile/organizatiile private si publice;
- culegerea, analiza si interpretarea de date si informatii referitoare la probleme economico-financiare;
- realizarea de lucrari de natura economico-financiara la nivelul entitatilor/organizatiilor private si publice;
- executia de operatiuni si tranzactii financiare specifice entitatilor/organizatiilor private si publice;
- implementarea planurilor si bugetelor la nivelul entitatilor/organizatiilor private si publice;
- aplicarea deciziilor financiare în cadrul entitatilor/organizatiilor private si publice.

Competente transversale:
- aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila;
- identificarea rolurilor si responsabilitatilor într-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta în cadrul echipei;
- identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de învatare pentru propria dezvoltare.