• +40 21 316 79 32

Informatii eliberare adeverinta/diploma licenta/disertatie

INFORMATII ELIBERARE ADEVERINTA SI DIPLOMA DE LICENTA / DISERTATIE - CLICK AICI

Secretariat

Avand in vedere hotararile privind suspendarea activitatilor didactice fata in fata, toti studentii de la programele universitare de LICENTA si MASTER sunt invitati sa-si deschida cont pe platforma eLearning.
Contul se deschide la cere in sectiunea Platforma eLearning


Programul de lucru cu studentii:

de luni pana vineri in intervalul orar:

 • Luni - 9:00 - 13:00
 • Miercuri - 9:00 - 13:00
 • Vineri - 9:00 - 13:00
 • Marti - 12:00 - 16:00
 • Joi - 12:00 - 16:00

Apelurile telefonice la secretariat se preiau in acelasi interval orar.

Secretare:

 • Ioana Gabriela VAIDA

Audiente Decan Conf.univ.dr. Carmen-Doina UNGUREANU

 • Luni: 10:00-16:00
 • Joi: 12:00-16:00

Date de contact tutori de an, licenta si masterat

Date de contact

Telefon: 021- 316 79 32; 021- 316 79 31, int.245

e-mail: stiinteeconomice@ueb.ro (mentionati la subiect "pentru secretariat")

CONTRACTE DE STUDII:

Practica masteranzilor

- Conform planurilor de invatamant, practica de specialitate a masteranzilor inmatriculati in anul II, programele de studii universitare de masterat, este programata a se desfasura in semestrul III.
- Durata total a stagiului de practica este de 84 de ore.
- Practica masteranzilor se finalizeaza printr-un colocviu, programat in sesiunea 21 ianuarie – 8 februarie 2019. In cadrul acestui colocviu, masteranzii vor prezenta urmtoarele documente:
   *** Conventia - cadru privind desfasurarea stagiului de practic;
   *** Adeverinta privind desfasurarea stagiului de practica;
   *** Caietul de practica;
   *** Aprecierea privind efectuarea stagiului de practica.
- Ghidul de practica cuprinde informatii cu privire la modalitatea de desfasurare si finalizare a stagiului de practica si formatul documentelor ce trebuie prezentate de catre masteranzi.
- Ghidul de practica 2018-2019 si Anexele la Ghid:
Ghid de practica - 2018-2019
Anexa_1_CONVENTIE-CADRU_PRACTICA.doc
Anexa_2_Adeverinta.docx
Anexa_3_Caietul de practica.docx
Anexa_4_Apreciere privind stagiul de practica.docx

 

FORMULARE TIPIZATE NECESARE STUDENTILOR

  Cerere continuare studii - se depune la Secretariatul facultatii pana la data de 20 Septembrie an curent.

  Cerere reducere de taxe 2 programe de studii - se depune la Secretariatul facultatii pana la data de 30 Septembrie an curent, dupa achitarea primei rate, impreuna cu actele doveditoare anexate. Informatiile privind aprobarea cererii se vor obtine de la Departamentul Evidenta taxe - interior 248.
  Reducerea se acorda in cazul in care studentul(a) urmeaza 2 programe de licenta sau un program licenta si un program masterat.

  Cerere reducere taxe persoane inrudite - se depune la Secretariatul facultatii pana la data de 20 Septembrie an curent, dupa achitarea primei rate. Informatiile privind aprobarea cererii se vor obtine de la Departamentul Evidenta taxe - interior 248.

  Cerere de reinmatriculare- se depune la Secretariatul facultatii pana la data de 20 Septembrie an curent. Dupa aprobare, in limita locurilor disponibile, se va achita taxa de reinmatriculare si prima rata, chitantele se vor prezenta la secretariatul facultatii.

  Cerere pentru semestru/an suplimentar - se depune la Secretariatul facultatii pana la data de 20 Septembrie an curent. Dupa aprobare se achita prima rata si se va prezenta chitanta la secretariatul facultatii.
  Studentii care intrunesc 30 de credite in anul terminal III/IV si au restante din anii anteriori vor depune cererea pentru semestru/an suplimentar in termenul stabilit (20 Septembrie an curent) pentru urmatorul an universitar.

  Cerere de intrerupere studii - se depune la Secretariatul facultatii pana la data de 30 Septembrie an curent.

  Cerere de reluare studii - se depune la Secretariatul facultatii pana la data de 20 Septembrie an curent. Dupa aprobare, in limita locurilor disponibile, se va achita prima rata iar chitanta se va prezenta la secretariatul facultatii.

  Cerere pentru camin - se depune la Secretariatul facultatii pana la data de 30 Septembrie an curent.