Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera

Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera (CCOC) este infiintat in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 650/2014 al ministrului educatiei nationale si al ministrului delegat pentru invatamantul superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica pentru aprobarea Metodologie-cadru privind organizarea si functionarea centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant superior din Romania si a Ordinului nr. 3070/2015 al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice pentru modificarea Metodologie-cadru privind organizarea si functionarea centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant superior din Romania aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si al ministrului delegat pentru invatamantul superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica nr. 650/2014.

Cladirea C - sala AIV-04 -

Coordonator: conf. univ. dr. Irinel Anca Tanasescu

Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera are ca misiune informarea, consilierea si orientarea studentilor in domeniul carierei, in scopul unei mai bune integrari pe piata fortei de munca. CCOC completeaza astfel oferta de servicii pentru studenti a Universitatii, raspunzand solicitarilor de consiliere si orientare profesionala formulate de studenti.

Gasiti aici: REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CENTRULUI DE CONSILIERE SI ORIENTARE IN CARIERA - 2016

Centrul de invatare

Proiecte reducere abandon

Program: program-ccoc

Consilieri in cariera profesionala: Consilieri

Fisa COC: Fisa COC

Legislatie: Ordinul nr. 3070/2015