Programe Postuniversitare de Formare si Dezvoltare Profesionala Continua

Incepand cu anul universitar 2012-2013 Universitatea Ecologica din Bucuresti, in baza Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si a Ordinului Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 3163/01.02.2012 organizeaza programe postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua.
Programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua sunt organizate in stransa legatura cu dinamica pietei muncii, pentru dobandirea unor competente pe care Universitatea Ecologica din Bucuresti este abilitata sa le formeze solicitantilor. Prin programele postuniversitare de formare continua se ofera absolventilor ciclului de licenta o diversitate de specializari, marindu-le posibilitatile de perfectionare si integrare sociala.
Programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua vizeaza actualizarea, dezvoltarea si perfectionarea unor competente ale calificarii universitare din unul sau mai multe standarde ocupationale aferente unei ocupatii care poate fi parcticata doar de un absolvent de studii superioare.
Universitatea Ecologica din Bucuresti organizeaza si desfasoara urmatoarele programe de studii postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua, cu aprobarile ministerului 2012-2013 si 2013-2014:

1.Facultatea de Drept si Stiinte Administrative:

- Dreptul muncii si securitatii sociale;
- Managementul resurselor umane;
- Legislatia nationala si europeana in materia achizitiilor publice;
- Relatii internationale si regionale;
- Reglementari cuprinse in codificarile civile si penale in vigoare;
- Modalitati alternative de solutionare a litigiilor;
- Protectia mediului in concordanta cu legislatia nationala si europeana de mediu.

2.Facultatea de Stiinte Economice:

- Statistica financiara;
- Prognoza financiara;
- Piete financiare;
- Finantare afacerilor de mediu;
- Management financiar;
- Fiscalitatea si contabilitatea firmei;
- Finante si politici financiare;
- Finantarea si administrarea proiectelor;
- Analiza financiara;
- Finantarea protectiei sociale si insertia pe piata muncii.

3.Facultatea de Ecologie si Protectia mediului:

- Managementul siturilor ”Natura 2000”;
- Metodologia cercetarii in protectia mediului;
- Metode de investigare a calitatii factorilor de mediu.

4.Facultatea de Stiintele Comunicarii:

- Comunicare si relatii publice in afaceri;
- Proiectarea si desfasurarea campaniilor de relatii publice;
- Relatiile si comunicarea specialistilor PR cu mass-media;
- Mass-media sportiva.(Impreuna cu Facultatea de Educatie Fizica si Sport)

5.Facultatea de Inginerie Manageriala si a Mediului:

- Ingineria si managementul surselor regenerabile de energie;
- Ingineria si managementul utilizarii electronicii si informaticii in serviciile de telecomunicatii.

6.Facultatea de Educatie fizica si Sport:

- Gimnastica profilactica si recuperare;
- Ameliorarea motricitatii la persoanele cu dizabilitati;
- Preparator fizic.
- Mass-media sportive.(Impreuna cu Facultatea de Stiintele Comunicarii)

7.Facultatea de Psihologie:

- Consiliere educationala scolara;
- Consiliere vocationala in scoala.