Prezentare

La nivelul universitatii, activitatea de cercetare stiintifica este coordonata de Comisia senatului pentru cercetare stiintifica si se desfasoara pe baza unui Regulament propriu, fiind coordonata de unul din prorectori. Comisia, in baza politicii universitatii, stabileste obiectivele strategice ale activitatii, modalitatile de desfasurare a cercetarii in cadrul universitatii si finantarea activitatii de cercetare. In baza strategiei privind cercetarea, facultatile isi elaboreaza propriile planuri strategice de cercetare multianuale si pe fiecare an universitar, care sunt coordonate si urmarite de catre decani. De asemenea, comisia elaboreaza, pe baza propunerilor facultatilor, Planul anual al activitatilor de cercetare stiintifica in cadrul U.E.B.

In prezent exista, acreditat de CNCSIS, Centrul de cercetare al Facultatii de Ecologie si Protectia Mediului, iar alte doua centre, ale Facultatilor de Stiinte Economice si de Drept, sunt in curs de acreditare. De asemenea, UEB este inscrisa in Registrul Potentialilor Contractori RPC-2 din ianuarie 2008.

Strategia de Digitalizare a UEB

STRATEGIA DE DIGITALIZARE A UEB 2022-2027

Parteneriate - Institute de cercetare

Institutul National de Statistica, Bucuresti, Romania http://www.insse.ro/cms/
Institutul de Prognoza Economica, Bucuresti, Romania http://ipe.ro/
Centrul de Cercetari Financiare si Monetare - Victor Slavescu, Bucuresti, Romania http://www.icfm.ro/

Parteneriate - Universitati

Universiti Teknologi Mara, Kedah, Malaysia https://kedah.uitm.edu.my/v1/index.php

Parteneriate - Asociatii privind mediul economic

Asociatia Romana pentru Smart City si Mobilitate, Bucuresti, Romania http://romaniansmartcity.ro/
Asociatia profesionala pentru excelenta si eficienta energetica in constructii ZERO ENERGY, Romania http://zero-energy.ro/

Parteneriate - Administratie publica locala

Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucuresti http://ctmb.eu/

Documente privind cercetarea stiintifica

Strategia privind cercetarea stiintifica
STRATEGIA UEB PRIVIND CERCETAREA STIINTIFICA IN PERIOADA 2020-2024

STRATEGIA UEB PRIVIND CERCETAREA STIINTIFICA IN PERIOADA 2016-2020

Planuri si Rapoarte de cercetare stiintifica
PLANUL DE CERCETARE STIINTIFICA IN ANUL 2024

RAPORTUL PRIVIND EVALUAREA INTERNA A ACTIVITATII DE CERCETARE STIINTIFICA PENTRU ANUL 2023

PLANUL DE CERCETARE STIINTIFICA IN ANUL 2023

RAPORTUL PRIVIND EVALUAREA INTERNA A ACTIVITATII DE CERCETARE STIINTIFICA PENTRU ANUL 2022

PLANUL DE CERCETARE STIINTIFICA IN ANUL 2022

RAPORTUL PRIVIND EVALUAREA INTERNA A ACTIVITATII DE CERCETARE STIINTIFICA PENTRU ANUL 2021

PLANUL DE CERCETARE STIINTIFICA IN ANUL 2021

RAPORTUL PRIVIND EVALUAREA INTERNA A ACTIVITATII DE CERCETARE STIINTIFICA PENTRU ANUL 2020

PLANUL DE CERCETARE STIINTIFICA IN ANUL 2020

RAPORTUL PRIVIND EVALUAREA INTERNA A ACTIVITATII DE CERCETARE STIINTIFICA PENTRU ANUL 2019

PLANUL DE CERCETARE STIINTIFICA IN ANUL 2019

RAPORTUL PRIVIND EVALUAREA INTERNA A ACTIVITATII DE CERCETARE STIINTIFICA PENTRU ANUL 2018

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE CERCETARE STIINTIFICA IN UEB - 2018

PLANUL DE CERCETARE STIINTIFICA IN ANUL 2018

RAPORT PRIVIND EVALUAREA INTERNA A ACTIVITATII DE CERCETARE STIINTIFICA PENTRU ANUL 2017

PLANUL DE CERCETARE STIINTIFICA IN ANUL 2017

RAPORT PRIVIND EVALUAREA INTERNA A ACTIVITATII DE CERCETARE STIINTIFICA PENTRU ANUL 2016

RAPORTUL PRIVIND EVALUAREA INTERNA A ACTIVITATII DE CERCETARE STIINTIFICA PENTRU ANUL 2016

PLANUL DE CERCETARE STIINTIFICA IN ANUL 2016

Raport privind evaluarea interna a activitatii de cercetare stiintifica pentru anul 2015