• +40 21 316 79 32

Informatii

Va rugam sa completati un chestionar privind relevanta calificarilor aferente programelor de master din domeniul INGINERIE SI MANAGEMENT fata de cerintele tinerilor pe termen lung.
Formularul se completeaza online la adresa: Google Form

Facultatea de Inginerie din Universitatea Ecologica din Bucuresti, in baza HG nr. 297/2020, organizeaza in anul universitar 2020-2021 studii universitare de masterat, dupa cum urmeaza:

Ingineria si managementul afacerilor in industrie

  Obiectivele programului de master sunt orientate pe insusirea de catre studenti a problemelor actuale pe care le ridica domeniul afacerilor din industrie, pentru a promova masurile tehnico-economice optime de solutionare a acestora.

  Facultatea de Inginerie Manageriala dispune de baza materiala (sali de curs, sali de seminar, laboratoare dotate cu echipamente si aparatura corespunzatoare), profesori si conferentiari având competenta recunoscuta in domeniul disciplinelor incluse in programul de master.

  Programul de studii universitare de masterat include discipline din domeniile:

 • matematici avansate pentru afaceri
 • sisteme infomatice pentru managementul afacerilor
 • utilaj tehnologic industrial
 • tehnologii moderne reconditionare si reciclare
 • modelarea si simularea proceselor industriale
 • managementul inovarii
 • ecotehnologii
 • managementul operational al proiectelor
 • confruntare informationala in afaceri
 • managementul strategic al resurselor umane
 • Absolvirea unui astfel de curs va oferi viitorilor specialisti cunostintele necesare abordarii problemelor din domeniul afacerilor, aplicarii solutiilor moderne necesare pentru derularea activitatii industrial cu obtinerea unor rezultate maxime.

  Programul de master "Ingineria si Managementul Afacerilor din Industrie" este organizat pe trei semestre, cu un total de 120 de credite. Vor fi abordate, in aceasta perioada 13 cursuri de profunda pregatire de specialitate.

  Elaborarea lucrarii de dizertatie se va face in ultimul semestru, cu desfasurarea, in paralel, a unor activitati de cercetare, in laboratoarele facultatii, pe o tematica specifica fiecarui grup de studenti.

  Prin acest masterat, Facultatea de Inginerie Manageriala si implicit Universitatea Ecologica din Bucuresti isi diversifica oferta educationala, pe probleme de actualitate -Ingineria si Managementul Activitatilor Industriale tinand cont si de Protectia Mediului - raspunzând astfel unor multiple cerinte ale integrarii invatamântului universitar romAnesc in conceptele de organizare a invatamAntului Uniunii Europene.