• +40 21 316 79 32

Informatii

Incepand cu anul universitar 2012-2013 Universitatea Ecologica din Bucuresti, in baza Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si a Ordinului Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 3163/01.02.2012 organizeaza programe postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua.

Programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua sunt organizate in stransa legatura cu dinamica pietei muncii, pentru dobandirea unor competente pe care Universitatea Ecologica din Bucuresti este abilitata sa le formeze solicitantilor. Prin programele postuniversitare de formare continua se ofera absolventilor ciclului de licenta o diversitate de specializari, marindu-le posibilitatile de perfectionare si integrare sociala.

Programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua vizeaza actualizarea, dezvoltarea si perfectionarea unor competente ale calificarii universitare din unul sau mai multe standarde ocupationale aferente unei ocupatii care poate fi parcticata doar de un absolvent de studii superioare.