• +40 21 316 79 32

Cercetare

PLANUL STRATEGIC PRIVIND ACTIVITATEA DE CERCETARE STIINTIFICA

In cadrul Facultatii de Inginerie Manageriala si a Mediului activitatea de cercetare stiintifica se desfasoara pe baza strategiei pe termen lung si a programelor pe termen mediu si scurt privind cercetarea, documente care prevad si pun un accent deosebit pe cercetarea desfasurata în legatura cu ciclul de studii de licenta si masterale.

Activitatea de cercetare stiintifica in perioada 2014 -2016 s-a desfasurat in domenii diverse, asa cum rezulta din planul de cercetare pe anul 2016 stiinta si ingineria mediului, modelarea si simularea sistemelor de generare neconventionala a energiei, metode numerice in inginerie, bioinginerie si nanotehnologie. Au fost elaborate articole publicate in reviste cotate ISI (unul), o monografie stiintifica, o teza de doctorat, un indrumar de laborator la studiul masterialelor, obtinerea unui brevet de inventive, precum si publicarea unui numar de 8 articole in reviste de specialitate si in cadrul unor conferinte nationale si international. In colectivul de cadre didactice al facultatii exista un conducator de doctorat (in domeniul "Electronica si telecomunicatii"), 2 membri in comitetele de program ale unor conferinte internationale si doi membri in societati stiintifice internationale de prestigiu.

Domenii de Cercetare

Domeniile de interes legate de cercetarea stiintifica a cadrelor didactice se refera la urmatoarele subiecte importante:

  • Matematici aplicate (Janina Mihaela MIHAILA)
  • Modelarea si simularea sistemelor, fenomenelor si proceselor (Cristin Bigan, Valentin Panduru)
  • Prelucrarea digitala a semnalelor si aplicatii (Cristin Bigan)
  • Managementul Mediului (Vladimir Rojanschi)
  • Controlul sistemelor electrohidraulice (Valentin Panduru)
  • Aplicatii ale mecanicii fluidelor (Cristian Tsakiris)
  • Stiinta materialelor ( Irina Vilciu)
  • Nanotehnologii pe baza de magnetism (Zoltan Marosy)
  • Analize de risc (Marian Rizea)

Sesiuni de Comunicari

03.apr.2018 - Conferinta Ingineria si Managementul Dezvoltarii Constructiilor Eficiente Energetic

Workshop Sustenabilitate si Eficienta Energetica, 29 iunie 2017