• 021.316.79.32

PROCEDURA DE SELECTIE A CANDIDATILOR PENTRU UN GRANT ERASMUS+

Procedura de selectie incepe prin anuntarea desfasurarii concursului de selectie a candidatilor din U.E.B., in cadrul programului de finantare pentru mobilitati universitare ERASMUS+.

Selectia va presupune:

1. Depunerea dosarelor de candidatura;

2. Anuntarea dosarelor eligibile;

3. Examenul de selectie a candidatilor;

4. Anuntarea rezultatelor finale;

Evaluarea candidatilor studenti se va face pe baza urmatoarelor documente:

- Formularul de solicitare a unui grant Erasmus+ de studiu (descarca formularul) sau de plasament (descarca formularul)

- Fotocopie a CI/BI;

- Curriculum Vitae format Europass in limba romana si in una dintre limbile internationale (EN / FR / SP)

- Adeverinta de student (aceasta atesta plata la zi a taxei de studiu) - pentru mobilitatile de studiu, aceasta trebuie sa certifice faptul ca studentul este integralist pe anul precedent mobilitatii

- Scrisoare de recomandare din partea a doua cadre didactice din Facultatea la care este inmatriculat studentul(una dintre recomandari trebuie sa fie din partea Decanului Facultatii sau a Directorului de Departament).

- Declaratie de acord studenti Erasmus+ (descarca formularul)

- Declaratie a studentului ca nu a beneficiat in trecut, in acelasi ciclu de studiu, de o alta bursa de studiu sau de practica (in functie de tipul de bursa pe care o solicita in prezent) (descarca formularul)

- Nota obtinuta la examenul de selectie (proba orala)

MENTIUNI IMPORTANTE:

1. Dosarele incomplete vor fi respinse.

2. Dupa selectie, candidatii declarati admisi au obligatia sa faca toate demersurile pentru finalizarea procedurilor necesare, inainte de termenul limita stabilit pentru inscriere dat de universitatile partenere si totodata sa finalizeze documentele impuse de solicitarile si conditiile legale si academice in vederea realizarii mobilitatii.

Dosarele se vor depune la Biroul ERASMUS+ al U.E.B., sediul din Bld. Vasile MILEA, nr. 1G., cladirea A., et. III., Sala 3.10,

Concursul de selectie are loc la o data anuntata in timp util si consta in participarea la un interviu in fata comisiei de selectie.

Rezultatele selectiei vor fi afisate NUMAI dupa validarea acestora de catre Biroul ERASMUS+ al U.E.B. Contestatiile pot fi depuse in termen de maxim 24 de ore dupa afisarea rezultatelor selectiei, la Biroul ERASMUS+ al U.E.B. Rezultatele finale vor fi afisate dupa 24 de ore de la incheierea termenului de depunere a contestatiilor.

Criterii generale de eligibilitate si selectie pentru candidatii la mobilitati de studiu:

- sa fie cetatean roman sau cetateanul altei tari, inmatriculat la U.E.B.;

- sa fie student/masterand al U.E.B. in momentul selectiei;

- sa fie integralist dupa ultima sesiune de examene (fara nicio restanta)

- sa nu fi beneficiat de un alt grant ERASMUS+ de studiu (in acelasi ciclu de studiu), cu sau fara suport financiar la UEB sau la oricare alta universitate;

In cazul in care la examenul de selectie vor exista candidati care obtin acelasi numar de puncte, diferentierea se va face in functie de media generala a anului precedent plecarii in mobilitate

Criterii generale de eligibilitate si selectie pentru candidatii la mobilitati de plasament (studenti sau proaspat absolventi):

- sa fie cetatean roman sau cetateanul altei tari, inmatriculat la U.E.B.;

- sa fie student/masterand al U.E.B. in momentul selectiei;

- sa fie absolvent cel putin al primului an de studii in momentul inceperii mobilitatii (pentru nivelul de licenta);

- sa nu fi beneficiat de un alt grant ERASMUS+ de studiu (in acelasi ciclu de studiu), cu sau fara suport financiar la UEB sau la oricare alta universitate;

ATENTIE!!!

Grantul ERASMUS+ nu este destinat sa acopere integral costurile sederii in strainatate.

In cazul in care mobilitatea de studiu se efectueaza in ultimul semestru de studiu, examenele de licenta sau de dizertatie trebuie sustinute la Universitatea Ecologica din Bucuresti.

Aranjamentele de cazare in strainatate sunt de datoria bursierului ERASMUS+.

STAGIU ERASMUS FARA FINANTARE - "GRANT ZERO"

Daca exista candidati care doresc sa plece pe cont propriu (fara finantare Erasmus), acestia trebuie sa participe la selectie si trebuie sa se supuna acelorasi criterii de selectie.