• 021.316.79.32

TIPURI DE MOBILITATI PENTRU STUDENTI

- Mobilitate de studiu pentru studenti si masteranzi

- Mobilitate de plasament (practica) pentru studenti si masteranzi

- Mobilitate de plasament (practica) pentru proaspetii absolventi de licenta sau de master

Mobilitate de studiu pentru studenti si masteranzi

Studentii pot petrece intre 3 si 12 luni intr-o mobilitate de studiu (inclusiv o perioada de stagiu/plasament, in cazul in care aceasta este planificata). Acelasi student poate primi un grant pentru studiu sau plasament în strainatate de pana la 12 luni maximum pentru fiecare ciclu de studiu:

- Pe durata primului ciclu de studiu - licenta.

- Pe durata ciclului doi de studiu - master.

Studentii trebuie sa fie inregistrati intr-o forma de învatamant superior cu studii care sa conduca la obtinerea unei diplome universitare sau a altui tip de certificare la nivel tertiar

Mobilitatea poate fi efectuata cu conditia sa existe acorduri inter-institutionale intre organizatia de trimitere si organizatia de primire. De asemenea, ambele institutii trebuie sa detina o Carta universitara Erasmus+. Puteti gasi aici o lista cu Partenerii Institutionali ai Universitatii Ecologice din Bucuresti (accesati pagina)

Inainte de plecare studentul Erasmus+ va primi:

- Un contract semnat de catre UEB si de catre student pentru perioada de mobilitate

- Un contract de studiu (Learning Agreement) ce reglementeaza programul de studii de urmat asumat de cele 3 parti: student, institutia de trimitere si institutia de primire

Carta studentului Erasmus ce stabileste drepturile si obligasiile studentului raportate la perioada sa de studiu în strainatate

Dupa perioada de mobilitate:

Instituaia gazda trebuie sa elibereze studentului foaia matricola ce confirma parcurgerea programului de studii precum si rezultatele acestuia

Institutia de trimitere (UEB) trebuie sa acorde recunoastere academica tuturor actvitatilor finalizate în timpul mobilitatii conform contractului de studiu, prin acordarea creditelor transferabile (ECTS) sau a unui sistem echivalent. Perioada de mobilitate va fi inclusa si în suplimentul la diploma.

Studentii pot primi un grant Erasmus+ menit sa acopere transportul precum si costuri de subzistenta pe perioada mobilitatii.

Studentii Erasmus sunt scutiti de la plata taxelor de studiu, inscriere, examinare acces in laboratoare sau in biblioteci si zone de studiu la universitatea gazda, indiferent daca primesc sau nu un grant Erasmus+.

Mobilitate de plasament (practica) pentru studenti si masteranzi

Studentii pot merge într-o mobilitate de plasament de la 2 luni la 12 luni. Acelasi student poate primi granturi pentru a studia sau pentru a beneficia de formare în alta tara pana la un maximum de 12 luni per ciclu de studii.

Studentii trebuie sa fie inregistrati intr-o forma de învatamant superior cu studii care sa conduca la obtinerea unei diplome universitare sau a altui tip de certificare la nivel tertiar

Organizatiile de primire pentru plasamente pot fi institutii publice sau private de pe piata muncii.

Inainte de plecare studentul Erasmus+ va primi:

- Un contract semnat de catre UEB si de catre student pentru perioada de mobilitate

- Un contract de studiu (Learning agreement for traineeships) ce reglementeaza programul de practica asumat de cele 3 parti: student, institutia de trimitere si institutia de primire

Carta studentului Erasmus ce stabileste drepturile si obligasiile studentului raportate la perioada sa de practica în strainatate

Dupa perioada de mobilitate:

- Pentru un plasament care este parte din curriculum, UEB va acorda recunoastere academica pentru perioada petrecuta in alta tara prin acordarea creditelor transferabile (ECTS) sau a unui sistem echivalent. Recunoasterea va avea la baza contractul de studiu semnat de catre toate partile înainte de începerea mobilitatii;

- Pentru cazul particular in care plasamentul nu este parte din curriculumul studentului, UEB va furniza recunoastere cel putin prin inregistrarea acestei perioade in suplimentul la diploma sau, in cazul absolventilor, printr-un certificat de plasament.

Studentii pot primi un grant Erasmus+ menit sa acopere transportul precum si costuri de subzistenta pe perioada mobilitatii.

Mobilitate de plasament (practica) pentru proaspetii absolventi de licenta sau de master

Durata unui plasament pentru absolventi se calculeaza pana la maximum 12 luni dupa terminarea ciclului universitar in cadrul caruia au candidat.