• +40 21 316 79 32

Informatii

Va rugam sa completati un chestionar privind relevanta calificarilor aferente programelor de master din domeniul DREPT fata de cerintele tinerilor pe termen lung.
Formularul se completeaza online la adresa: Google Form

Institutii de Drept Privat

  Coordonator: conf. univ. dr. Victor MARCUSOHN

  Misiunea programului de master Institutii Fundamentale si Probleme Actuale de Drept Privat consta din studierea aprofundata a principalelor institutii din dreptul civil, dreptul comercial, dreptul familiei si dreptul procesual civil, fara a pierde din vedere bazele actualului drept privat romanesc.

  Scopul programului de master este de a contribui la crearea unei culturi juridice profunde a absolventilor de studii universitare, prin dezvoltarea aptitudinilor si competentelor specifice activitatii juridice aferenta dreptului privat si a modului în care acestea se aplica si produc efecte în societate actuala

  Programul de studii masterale urmareste, de asemenea, si formarea de specialisti de înalta competenta si calificare în domeniul profesiilor juridice, si nu numai, stimulând în acest sens o permanenta inter-relationare între notiunile de ordin teoretic, cele aplicativ-practice si cele de cercetare stiintifica. În acest sens, absolventii programului de master vor avea posibilitatea de a urma atât o cariera academico-didactica, cât si una de cercetare stiintifica sau aplicativ-practica (ex. avocat, magistrat, consilier juridic, functionar public etc.).

  Obiectivele generale si specifice, asumate sunt:

  • Principalele obiective ale programului de master constau in asigurarea unei cunoasteri aprofundate a ariilor de studiu aferente acestuia, pentru formarea de competente profesionale specifice, cu centrarea pe institutii relevante ale dreptului privat si anume pe concepte si institutii fundamentale de drept civil, regimuri matrimoniale, conflicte de legi, drept societar, dreptul insolventei, probatiunea si proceduri speciale in procesul civil, raspunderea in dreptul privat si aspecte de noutate referitoare la dreptul privat digital, protectia mediului si publicitate imobiliara.

  Durata: 2 semestre

  Forma de finalizare - lucrare de disertatie sustinuta in fata unei comisii.

Drept intern si international al mediului

  Coordonator: prof. univ. dr. Mircea DUTU

  Studiile universitare de master asigura aprofundarea cunostintelor generale si de specialitate ale domeniul de licenta sau dintr-un domeniu apropiat, dobandirea de abilitati cognitive specifice, dezvoltarea capacitatii de cercetare stiintifica.

  Organizarea si desfasurarea acestui program de studii universitare de master a fost generata de necesitatea formarii unor specialisti in domeniul protectiei mediului si a instruirii consultantilor de specialitate, in vederea cunoasterii aprofundate a reglementarilor juridice si instrumentelor internationale de protectie a mediului si aplicarii acestora, in context national.

  Misiunea academica si de cercetare asumata de Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Ecologice din Bucuresti, de a fi in permanent acord cu reglementarile juridice in domeniul protectiei dreptului fundamental al omului la un mediu sanatos si echilibrat ecologic, precum si cu tehnicile de solutionare a problemelor privitoare la protectia mediului, in diferite domenii de activitate, a condus la initierea, organizarea si desfasurarea programului de studii universitare de master: Drept intern si international al mediului.

  Prezentul program de studii se adreseaza unei largi categorii de licentiati, precum juristi, economisti, ecologisti, specialisti in domeniul administratiei publice, care in exercitarea profesiilor lor implica cunoasterea legislatiei de mediu.

  Obiectivele generale si specifice, asumate sunt:

  • aprofundarea si/sau familiarizarea studentilor cu cele mai noi reglementari juridice in domeniul protectiei mediului, in contex regional si international;
  • crearea competentelor profesionale si deprinderilor de cercetare stiintifica, in domeniul dreptului intern si international al mediului;
  • capacitatea de a actiona independent si creativ, in abordarea si solutionarea problemelor specifice privind protectia mediului, de a evalua obiectiv si constructiv stari critice, de a rezolva probleme complexe si de a comunica rezultate in mod demonstrativ;
  • formarea si aplicarea creativa a metodelor in cercetare, in vederea pregatirii pentru studii universitare de doctorat;
  • recunoasterea calitatii programului de studii din partea unor institutii nationale si internationale profesionale;
  • dezvoltarea eficientei, prin participarea profesorilor din alte institutii nationale si internationale, in vederea sustinerii unor comunicari, expuneri, prelegeri.

  Durata: 2 semestre

  Forma de finalizare - lucrare de disertatie sustinuta in fata unei comisii.

Drept international si dreptul Uniunii Europene

  Coordonator: conf. univ. dr. Aurelian GHERGHE

  Misiunea programului de studii Drept international si dreptul Uniunii Europene (comunitar) este de a forma specialisti in acest domeniu, de a cunoaste si aprofunda legislatia europeana.

  Programul se adreseaza unei largi categorii de absolventi cu studii superioare: judecatori, procurori, avocati, consilieri juridici, economisti, lor alaturandu-li-se oameni de afaceri, politicieni, personal din administratia de stat, functionarii publici, sefi de institutii, medici si ingineri, cadre didactice din licee si facultati.

  Obiectivele generale si specifice, asumate sunt:

  • cunoasterea si intelegerea drepturilor si obligatiilor tarii noastre ca stat membru al Uniunii Europene;
  • insusirea si aprofundarea de catre studenti a unor domenii specifice dreptului comunitar avand in vedere obiectivele pe termen scurt, mediu si indepartat pe care Romania si le-a propus;
  • cunoasterea si intelegerea problematicii europene;
  • studiul jurisprudentei europene si a sistemului monetar european;
  • studiul si aprofundarea caracteristicilor si a mecanismelor specifice jurisdictiei internationale;
  • aprofundarea problematicii referitoare la concurenta competentelor instantelor jurisdictionale internationale.

  Forma de finalizare - lucrare de disertatie sustinuta in fata unei comisii.

  Durata: 2 semestre

Drept international si european al afacerilor

  Coordonator: conf. univ. dr. Sorana Mara POPA

  Organizarea si desfasurarea programului de studiu Dreptul afacerilor a fost generata de nevoia formarii unor specialisti in domeniul afacerilor internationale, a cunoasterii si aprofundarii legislatiei din domeniu.

  Scopul programului de studii este de a aprofunda cunostintele dobandite in domeniu, de a pune de acord aceste cunostinte cu evolutia realitatilor manifestate pe piata internationala si, desigur, cea europeana a afacerilor.

  Programul de studii Drept international si european al afacerilor se adreseaza unei largi categorii de absolventi cu studii superioare juridice: judecatori, procurori, avocati, consilieri juridici, lucratori ai serviciilor de informatii, politisti, functionari internationali, mediatori si consilieri ai unor agentii guvernamentale care activeaza sau au legatura cu mediul de afaceri.

  Obiectivele generale si specifice, asumate sunt:

  • aprofundarea cunostintelor generale si de specialitate din domeniul studiilor de licenta sau in domenii apropiate;
  • dezvoltarea capacitatii de cercetare stiintifica si obtinerea de competente complementare in alte domenii decat cel de licenta;
  • formarea specialistilor competitivi in mediul de afaceri;
  • adaptarea absolventilor de facultate la rigorile economiei de piata moderna;
  • dezvoltarea capacitatilor de a gestiona informatii profesionale in circulatie la nivel managerial.

  Durata: 2 semestre

  Forma de finalizare - lucrare de disertatie sustinuta in fata unei comisii.

Drept social roman si european

  Coordonator: prof. univ. dr. Alexandru TICLEA

  Misiunea programului de studii Drept social roman si european este de a forma specialisti in domeniul dreptului social roman si european, consilieri si consultanti de specialitate, in acord cu Clasificarea Ocupatiilor in Romania.

  Programul se adreseaza unei largi categorii de absolventi cu studii superioare: judecatori, procurori, avocati, consilieri juridici, reprezentanti ai organizatiilor sindicale si patronale, manageri, diplomati, functionari internationali, experti si consilieri ai unor agentii guvernamentale sau ai unor asociatii si organizatii neguvernamentale.

  Obiectivele generale si specifice, asumate sunt:

  • familiarizarea studentilor cu cele mai noi reglementari juridice in domeniul muncii si protectiei sociale si aprofundarea acestora;
  • dezvoltarea capacitatii de cercetare stiintifica si obtinerea de competente complementare in alte domenii decat cel de licenta;
  • actionarea independenta si creativa in abordarea si solutionarea problemelor specifice privind dreptul muncii si al securitatii sociale.

  Durata: 2 semestre

  Forma de finalizare - lucrare de disertatie sustinuta in fata unei comisii.

Dreptul informatiilor si al securitatii private

  Coordonator: conf. univ. dr. Irina-Maria GRIGORE-RADULESCU

  Misiunea de invatamant si de cercetare stiintifica asumata de Facultatea de Drept de a fi permanent in acord cu evolutia realitatilor manifestate pe piata muncii romaneasca si europeana, a condus la initierea programului de studii universitare de masteratDreptul informatiilor si al securitatii private.

  Necesitatea organizarii si desfasurarii acestui program de studii a fost generata de nevoia formarii unor specialisti in informatii si securitate privata, a instruirii consilierilor sau consultantilor de specialitate, a pregatirii managerilor societatilor de protectie si paza, in acord cu nomenclatorul national de calificari.

  Acest program de studii se adreseaza unei largi categorii de absolventi cu studii superioare juridice: judecatori, procurori, avocati, consilieri juridici, lucratori ai serviciilor de informatii, politisti, diplomati, functionari internationali, experti si consilieri ai unor agentii guvernamentale care activeaza in domeniul prevenirii si combaterii criminalitatii organizate sau ai unor asociatii si organizatii nonguvernamentale.

  Obiectivele generale si specifice, asumate, sunt:

  • aprofundarea cunostintelor generale si de specialitate in domeniul studiilor de licenta sau intr-un domeniu apropiat, dobandirea de abilitati cognitive specifice, dezvoltarea capacitatii de cercetare stiintifica sau obtinerea de competente complementare in alte domenii decat cel de licenta;
  • delimitarea cadrului juridic si institutional in materia securitatii nationale de acela al securitatii si protectiei in sistem privat;
  • asigurarea unei transparente in ceea ce priveste studiul unor notiuni si concepte necesar a fi cunoscute de toate categoriile socio-profesionale.

  Durata: 2 semestre

  Forma de finalizare - lucrare de disertatie sustinuta in fata unei comisii.

Stiinte penale si criminalistica

  Coordonator: prof. univ. dr. Petre BUNECI

  Studiile universitare de master asigura aprofundarea cunostintelor generale si de specialitate ale domeniului de licenta sau dintr-un domeniu apropiat, dobandirea de abilitati cognitive specifice si dezvoltarea capacitatii de cercetare stiintifica.

  Organizarea si desfasurarea acestui program de studii universitare de master a fost generata de necesitatea formarii unor specialisti in domeniul dreptului penal si al criminalisticii, cunoscatori avizati ai fenomenului criminalitatii, in diversele sale forme de manifestare, precum si ai reglementarilor juridice aferente, deosebit de dinamice.

  Initierea, organizarea si desfasurarea programului de studii universitare de master Stiinte penale si criminalistica a fost determinata de dorinta de aaprofunda noile reglementari juridice ce opereaza in acest domeniu si a avut ca suport misiunea academica si de cercetare asumata la nivelul institutiei.

  Prezentul program de studii se adreseaza atat absolventilor cu studii superioare in domeniul juridic, cat si absolventi licentiati in psihologie, economie, sociologie etc.

  Misiunea masteratului este de a forma specialisti (avocati, judecatori, consilieri juridici, economisti, functionari internationali, experti si consilieri ai unor asociatii si organizatii nonguvernamentale) in domeniul stiintelor penale, criminalisticii, protectiei drepturilor omului.

  La acest master pot participa si procurori, cadre didactice si cercetatori care doresc sa aprofundeze cunostintele din domeniu. Pregatirea vizeaza aspecte de noutate, controversate in literatura si practica judiciara.

  Obiectivele generale si specifice, asumate sunt:

  • familiarizarea studentilor cu cele mai noi reglementari juridice in domeniul stiintelor penale si criminalisticii si aprofundarea lor;
  • utilizarea adecvata a limbajului specific domeniului stiintelor penale si criminalisticii in comunicarea cu medii profesionale diferite;
  • intrebuintarea integrata a aparatului conceptual si metodologic in situatii specifice incomplet definite, pentru a rezolva probleme teoretice si practice noi;
  • formarea si aplicarea creativa a metodelor in cercetare, in vederea pregatirii pentru studii universitare de doctorat;
  • dezvoltarea eficientei, prin participarea profesorilor din alte institutii nationale si internationale, in vederea sustinerii unor comunicari, expuneri, prelegeri;
  • recunoasterea calitatii programului de studii din partea unor institutii nationale si internationale profesionale.

  Forma de finalizare - lucrare de disertatie sustinuta in fata unei comisii.

  Durata: 2 semestre

  Hotarare nr.404 din 2006

  Metodologia - cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie

  INSTITUTII DE DREPT PENAL I

  INSTITUTII DE DREPT PENAL II

  INSTITUTII DE DREPT PROCESUAL PENAL I

  INSTITUTII DE DREPT PROCESUAL PENAL II

  PROBATIUNEA I si II