• +40 21 316 79 32

Informatii

DREPT

  Domeniul fundamental: Stiinte sociale

  Domeniul pentru studii universitare de licenta: Drept

  Program de studii acreditat: Drept

  Forme de invatamant:

  • Invatamant cu Frecventa (IF)
  • Invatamant cu Frecventa Redusa (IFR)

  Durata studiilor universitare de licenta: 4 ani

  Prima facultate acreditata a Universitatii Ecologice din Bucuresti, Facultatea de Drept asigura studentilor sai prin programul de studii DREPT o pregatire solida in domeniul stiintelor juridice. Acestia, dupa absolvirea studiilor si obtinerea licentei pot participa la concursuri de admitere in vederea specializarii pentru a ocupa functii de judecatori, procurori, avocati, notari, consilieri juridici, executori judecatoresti, functionari publici, dar pot ocupa si functii in diplomatie, cercetare, in activitatea politica, didactica si in alte domenii in care aportul juristului este necesar. In acelasi timp, in concordanta cu profilul general al universitatii si cerinta moderna a specializarii, viitorilor absolventi li se ofera posibilitatea unei formari complementare in domeniul dreptului mediului.

  Planul de invatamant, conceput pentru atingerea acestor obiective, cuprinde discipline juridice clasice: drept constitutional, drept administrativ, drept civil, drept penal, dreptul muncii, drept comercial, drept international public s.a., carora li s-au adaugat discipline noi ca: dreptul concurentei comerciale, dreptul asigurarilor, dreptul Uniunii Europene, protectia drepturilor omului etc.

  Dimensiunea ecologica este asigurata prin cursuri de: ecologie, dreptul mediului, drept agrar, dreptul urbanismului, dreptul international al mediului.

  Prin studiul disciplinelor optionale si facultative (psihologie juridica, sociologie juridica, economie politica s.a.) formatia juridica se intregeste cu un larg orizont de cultura generala, deosebit de necesar profesionistului in domeniul dreptului.

  Corpul didactic este format din prestigiosi specialisti in domeniul juridic, cu o vasta experienta teoretica si practica, respectiv cadre didactice universitare, cercetatori stiintifici, reputati magistrati. Toate disciplinele sunt acoperite de cursuri tiparite si/sau lectii-suport, studentii beneficiind si de biblioteca de specialitate.

  Sarcinile studentilor inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa redusa sunt identice cu cele ale studentilor inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa. Diferenta de ore este compensata prin studiu individual.