? .: Facultatea de Educatie Fizica si Sport - Licenta - UEB :.
  • +40 21 316 79 32

Informatii

Art. 38. In Facultatea de Educatie Fizica si Sport procesul instructiv-educativ se organizeaza si se desfasoara pe baza planului de invatamant care se intocmeste pe o perioada de un an universitar, de catre decanatul facultatii.

Art 39. In baza planului de invatamant activitatile didactice, cursuri, seminarii, lucrari de laborator, practica, etc.,sunt programate si se desfasoara pe durata unui semestru. Semestrul are 14 saptamani.Pentru fiecare activitate didactica se planifica un numar de ore, care sunt evidentiate in orarele saptamanale intocmite de secretariatul facultatii.

Art. 40. Cursurile se predau unitar pentru toti studentii dintr-un an de studiu, iar seminariile si lucrarile practice se desfasoara in grupe de studiu cuprinse intre 10 si 15 studenti

Art. 41. Activitatea de invatamant din cadrul facultatii se desfasoara avand cursuri de zi cu o durata de trei ani.

Art. 42. Admiterea in facultate se face potrivit prevederii legilor in vigoare si a Regulamentului privind activitatea profesionala a studentilor, drepturile si obligatiile acestora.

Art. 43. Evaluarea activitatilor didactice pe parcursul anului de invatamant si finalizarea studiilor universitare se face prin modalitati si mijloace stabilite de legile in vigoare si prin hotararile Senatului U.E.B.

Art. 44. Activitatea instructiv-educativa din cadrul facultatii este indrumata permanent de personalul didactic si controlata de decanat. In acest scop se organizeaza serviciul de permanenta efectuat de sefi de lucrari cu participarea directorului de departament, a decanului la cursuri si seminarii (ore de asistenta). Se face repartizarea cadrelor didactice de catre directorul de departament, cu aprobarea decanului pe ani de studiu, ca indrumator de an.