? .: Facultatea de Ecologie si Protectia Mediului - Licenta - UEB :.
  • +40 21 316 79 32

Informatii

Programele de studii universitare de licenta "Ecologie si protectia mediului", invatamant cu frecventa si invatamant cu frecventa redusa, functioneaza in conformitate cu H.G. nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de învatamânt superior pentru anul universitar 2018-2019
Domeniul de licenta: Stiinta mediului
Titlul conferit: Licentiat in stiinta mediului
Durata: 3 ani

Sa fii student la specializarea Ecologie si protectia mediului inseamna...
Instruire superioara in domeniul ecologiei si protectiei mediului.
Se organizeaza activitati aplicative pe baza protocoalelor incheiate cu urmatoarele institutii: ANPM - Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, ANM - Administratia Nationala de Meteorologie, INHGA - Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, USAMV - Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara, ECOIND - Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie Industriala, Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa.
In fiecare an, in cadrul Programului Erasmus, studentii au posibilitatea sa studieze si sa efectueze stagii de practica la Institute of Marine Conservation ARCHIPELAGOS Grecia. Acestia beneficiaza de sistemul european de credite transferabile.

De ce sa alegi specializarea Ecologie si protectia mediului?
Dupa absolvirea studiilor universitare de licenta veti fi licentiati in Stiinta Mediului, avand posibilitatea sa lucrati in invatamant ca profesori, in cadrul departamentelor de mediu ale institutiilor publice la nivel central (Ministerul Mediului si alte ministere) si local (consilii judetene si municipale), Agentiile de Mediu, Administratia Nationala Apele Romane, Garda de Mediu; in cadrul unor ONG-uri care ofera servicii de consultanta pe probleme de protectia mediului; in cadrul companiilor de consultanta care asigura consultanta programelor internationale din domeniul protectiei mediului (LIFE-Natura, Ramsar), infrastructura de mediu, (ISPA-Mediu, PHARE-Regional) agricultura organica (SAPARD, Programele Bancii Mondiale), conservarea biodiversitatii, de stimulare a interventiei sectorului privat in protectia mediului (LIFE-Environment); in cadrul companiilor de proiectare pentru intocmirea studiilor de fezabilitate in vederea obtinerii creditelor din tara si strainatate, in domeniul protectiei mediului (statii de epurare, depozite ecologice de deseuri, sisteme de alimentari cu apa); in cadrul companiilor de consultanta care urmaresc intrarea sau mentinerea in legalitate din punct de vedere al legislatiei de mediu a agentilor economici prin elaborarea de studii de impact si bilanturi de mediu.

In structura planului de invatamant sunt prevazute discipline fundamentale care asigura pregatirea de baza a studentilor in domeniul ecologiei si protectiei mediului, precum:
• Biologie vegetala
• Biologie animala
• Fizica mediului
• Chimia mediului
• Geografia fizica si umana generala
• Geologie generala
• Atmosfera si calitatea aerului
• Ecologie generala
• Economia mediului
• Geografia mediului
• Stiinta solului
• Geologia mediului
• Gestiunea resurselor de apa
• Dreptul mediului, legislatii, politici si strategii
• Poluarea si protectia mediului
• Metodologia intocmirii studiilor de impact