• +40 21 316 79 32

Examen Licenta

Informatii utile – sesiunea FEBRUARIE 2024:


INFORMATII PRIVIND INSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENTA - CLICK AICI

 • Cerere-tip de inscriere si fisa de lichidare
 • Declaratia pe proprie raspundere privind originalitatea lucrarii
 • Fisa de consiliere si orientare in cariera
 • Fisa de monitorizare a insertiei pe piata muncii

 • REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENELOR DE LICENTA/DIPLOMA SI DISERTATIE în anul universitar 2022-2023

 • PROBA: Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta

 • Ghid privind organizarea si sustinerea examenului de finalizare a studiilor universitare de licenta
 • Lista cadrelor didactice cu drept de coordonare a lucrarilor de licenta
 • Tematica generala pentru elaborarea lucrarii de licenta
 • Formular de comunicare a temei, a titlului si a cadrului didactic coordonator pentru intocmirea lucrarii de licenta
 • Referatul coordonatorului stiintific
 • Structura lucrarii de licenta
 • PENTRU ABSOLVENTII ALTOR UNIVERSITATI SUNT NECESARE SUPLIMENTAR URMATOARELE ACTE:
  aprobarea sustinerii examenului de licenta in cadrul UEB ;
  • certificat de competenta lingvistica - in original;
  • foaie matricola pentru absolventii promotiilor pana in 2006 - in original;
  • supliment la diploma pentru absolventii promotiilor incepand cu 2006 - in original;
  • declaratie notariala privind autenticitatea diplomei de bacalaureat si a suplimentului la diploma (foaie matricola).