• +40 21 316 79 32

Informatii

In Raportul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior, elaborat si aprobat in conformitate cu prevederile Legii nr. 87/2006, s-a acordat la data de 27.05.2019, calificativul „INCREDERE”, cu mentinerea acreditarii pentru programul de studii universitare de licenta COMUNICARE SI RELATII PUBLICE.

I. Studii universitare de licenta, invatamant cu frecventa, cu durata 3 ani (180 ECTS), acreditat, 100 de locuri;

II. Studii universitare de licenta, invatamânt cu frecventa redusa, cu durata 3 ani (180 ECTS), acreditat, 50 de locuri

Prin programul de studii universitare de licenta Facultatea isi propune:

a) asigurarea insusirii bazelor teoretico-metodologice ale proceselor comunicarii, a formelor, canalelor si tehnicilor de comunicare eficienta in diverse situatii si contexte;

b) asigurarea insusirii de catre studenti a cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice necesare exercitarii profesiei de specialist in comunicare sociala si relatii publice;

c) initierea, integrarea si dezvoltarea, in timp, a activitatii de cercetare stiintifica a personalului didactic si a studentilor in domeniul stiintelor comunicarii si al relatiilor publice;

d) participarea la formarea culturii si constiintei ecologice, astfel ca absolventii sa fie in masura sa solutioneze unele probleme privind protectia si conservarea mediului si sa contribuie la promovarea dezvoltarii durabile a societatii.