• +40 21 316 79 32

Departament

Corpul profesoral al Facultatii de Psihologie este format din specialisti cu experienta practica si competente stiintifice si didactice atestate pentru fiecare domeniu de predare.

Date de contact Cadre Didactice

DECAN - Lector univ. dr. Adelina DUTU

Conf. univ. dr. Ruxandra GHERGHINESCU
Conf. univ. dr. Tamara BIRSANU
Conf. univ. dr. Irina Anca TANASESCU
Conf. univ. dr. Janina MIHAILA
Conf. univ. dr. Mihai Covaci - asociat
Lector univ. dr. Gheorghe PERTEA
Lector univ. dr. Constantin Edmond CRACSNER
Lector univ. dr. Radu Eugen IONESCU MIHAITA
Lector univ. dr.Adrian Priscaru
Lector univ. dr. Simona GLAVEANU
Lector univ. dr. Simona Petcu
Lector univ. dr. Ioana Simion
Lector. univ. dr. Ana Birtalan
Psih. dr.Mirela Zivari


 
Conf. univ. dr. Ruxandra GHERGHINESCU

Cursuri: Fundamentele psihologiei, Istoria psihologiei, Introducere in psihologia sociala, Psihologie cognitiva

Ruxandra Gherghinescu este psiholog, doctor in psihologie. Este Decanul Facultatii de Psihologie din cadrul Universitatii Ecologice din Bucuresti.
Autoare a lucrarilor „Anotimpurile empatiei”(2001), „Introducere in psihologia cognitiva” (2002), „Empatia in cotidian”(2002), „Sinteze de psihologie sociala” (2006). Coautor in lucarile „Competenta didactica. Perspectiva psihologica, (1999), „Conflictul in adolescenta” (2007), „Campul universitar. O cultura a provocarilor” (2010).
Autoare a peste 40 de articole publicate in Revista de Psihologie a Academiei Romane, Psihologia Azi, Ecologica Universitaria.
Este cercetator stiintific la Institutul de Filosofie si Psihologie „Constantin Radulescu-Motru” al Academiei Romane.
 
Lector univ. dr. Gheorghe PERTEA

Cursuri: Statistica psihologica si prelucrarea informatizata a datelor 1, Testare psihologica (Psihodiagnoza personalitatii), Psihodiagnoza personalitatii 1 (Testarea aptitudinilor), Psihodiagnoza personalitatii 2 (Testarea personalitatii cu ajutorul chestionarele), Selectia si evaluarea periodica a personalului, Introducere in dezvoltarea personala prin tehnici NLP

Gheorghe Pertea (n. 15 februarie 1950) este psiholog, doctor in psihologie militara cu o bogata experienta in expertiza, selectia si asistenta psihologica a personalului inalt profesionalizat din organizatiile militare si civile. A reprezentat psihologia militara romaneasca la Simpozioanele Internationale de psihologie militara aplicata(IAMPS incepand cu anul 2000 pana in 2004) si a facut parte, in perioada de preaderare a Romaniei la NATO, din echipa internationala de specialisti militari care a finalizat tema de cercetare propusa de aceasta alianta, intitulata,”Stresul si suportul psihologic in operatiunile militare moderne”. Autor al lucrarilor ”Statistica psihologica si prelucrarea informatizata: introducere in aplicatiile SPSS/PASW” (2009),”Chestionarele in psihodiagnoza moderna a personalitatii” (2009),”Psihologie militara aplicata” (2003). Coordonator al lucrarilor editate cu prilejul primelor Simpozioane Nationale de Psihologie Militara INFO PSIHO 2001, 2002 si 2003, publicate in volumele ”Psihologie aplicata in fortele speciale” (2004) si ”Psihologie aplicata in fortele armate” (2003). A fost inregistrat in bazele de date internationale (BDI) incepand din anul 2000 ca participant cu lucrari de specialitate, in ultimii 10 ani, la 11 simpozioame si conferinte internationale de psihologie militara aplicata. Autor a peste 70 de articole publicate in volume in urma participarii la conferinte si congrese de psihologie, nationale si internationale, cat si in reviste de specialitate. A fost membru ales al Comitetului Director al CPR si al Comisiei de Aparare Ordine Publica si Siguranta Nationala din anul 2005 pana in 2013.Este co-fondator si presedinte al Asociatiei de Psihologie Aplicata in Domeniul Securitatii Nationale (APADSNRO) si co-fondator si vicepresedinte al Asociatiei de NLP Professional (ANLPP) din Romania. 
 
Lector univ. dr. Constantin Edmond CRACSNER

Cursuri: Psihologia educatiei, Psihologia resurselor umane, Psihologie militara, Asistenta psihologica a personalului, Psihologia si managementul traumei.

Constantin-Edmond Cracsner este psiholog, doctor in psihologie. Autor al lucrarilor „Elemente de psihologie militara (2002) si „Istoria psihologiei militare romanesti” (2005). Coordonator al lucrarilor editate cu prilejul Simpozioanelor Nationale de Psihologie Militara – PSIHOMIL: „Psihologie aplicata in mediul militar – PSIHOMIL I si II” (2005), „Selectia psihologica in mediul militar” (2006), „Cunoasterea si asistenta psihologica primara in mediul militar” (2006), „Psihologia organizatiei militare” (2006), „Psihologie clinica, consiliere si psihoterapie” (2006), „Psihologia organizatiei militare si selectia psihologica a resursei umane” (2007), „Asistenta psihologica in organizatia militara” (2007), „Psihologia militara romaneasca intre deziderat si realitate” (2008).
Autor a peste 60 de articole, publicate in reviste de specialitate din tara, in volumele unor manifestari stiintifice nationale si internationale. Este co-fondator al Asociatiei de Psihologie Aplicata in Domeniul Securitatii Nationale (APADSNRO). Este presedinte al Comisiei de Psihologie pentru Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala din Colegiul Psihologilor din Romania si Presedinte al Filialei Teritoriale Bucuresti a Colegiului Psihologilor din Romania.

Lector univ. dr. Simona GLAVEANU

Cursuri: Dinamica grupurilor (Licenţă), Tehnici de comunicare in consiliere I, Consiliere psihologică in şcoală  (Masterat: Psihodiagnoză cognitivă şi consiliere psihologică) şi Consiliere şi orientare (Departamentul de Formare Psihopedagogică).
Seminarii: Introducere in psihologie socială, Psihologie organizaţională,  Managementul resurselor umane.

Simona Maria Glăveanu este psiholog, doctor in psihologie, coordonator al programului post-universitar de formare şi dezvoltare profesională continuă Consiliere vocaţională in şcoală, cercetător ştiinţific asociat in cadrul Institutului de Psihologie şi Filosofie „Constantin Rădulescu-Motru”,  recenzor/reviewer in comisia de evaluare a lucrărilor „Revistei de Psihologie” a Academiei Romane şi formator atestat CNFPA.
Este autoare a lucrărilor „Competenţa parentală. Modele de conceptualizare şi diagnoză” (2012) şi „Programe de educaţie  parentală. Training de dezvoltare a competenţei parentale” (2012). De asemenea, este autoare/coautoare a peste 30 de studii/cercetări pe teme de consiliere şcolară şi familială, de educaţia adulţilor şi management, prezentate la diverse conferinţe ştiinţifice şi publicate in volume colective sau reviste naţionale şi internaţionale.  
Este membru al Asociaţiei Psihologilor din Romania şi al Senatului Universităţii Ecologice.

 

Tamara Barsanu Conf. univ. dr. Tamara BiRSANU
Cursuri: Introducere in psihoterapie, Defectologie si logopedie, Psihoterapii, Psihopedagogia copiilor cu CES
 




DECAN - Lector. univ.  dr. Adelina DUTU
- Psihologie judiciara
- Fundamentele psihologiei
- Psihologie cognitiva

Conf. univ. dr. Irina Anca TANASESCU
- Psihologia copilului si adolescentului
- Psihanaliza
- Testare psihologica (Tehnici proiective)
 
Conf. univ. dr. Janina MIHAILA
- Statistica psihologica si prelucrarea informatizata a datelor 2

Lector. univ. dr. Radu Eugen IONESCU MIHAITA
- Psihopatologie
 
Lector univ. dr. Simona Petcu
- Consiliere educationala si in cariera
- Psihologia personalitatii
- Bazele teoretice ale evaluarii psihologice
- Psihodiagnoza aptitudinilor si inteligentei

Ana Birtalan
- Limba engleza