UNIUNEA EUROPEANA GUVERNUL ROMANIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU
2007-20013
INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013
  OIPOSDRU UNIVERSITATEA ECOLOGICA DIN BUCURESTI
Investește în oameni !
Cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin:
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 1: Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere
Domeniul major de interventie 1.2: Calitate în Învățământul Superior
Titlul proiectului: Viitor fără garnițe!
Număr de identificare proiect : POSDRU/18/1.2/G/22459
 

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
"Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei"
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uninunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro


Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU

POSDRU finanțează șapte domenii de activitate, cunoscute și sub denumirea de "Axe prioritare".
Fiecare din aceste axe prioritare este împărțită la rândul ei în mai multe subdomenii, denumite și "Domenii majore de intervenție".
Strategia POS DRU cuprinde 6 axe prioritare și o axă prioritară dedicată asistenței tehnice, astfel:

Axa prioritară 1 "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"
Domeniul major de intervenție:
1.1 Acces la educație și formare profesională inițială de calitate
1.2 Învățământ superior de calitate
1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională
1.4 Calitate în formare profesionala continua
1.5 Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării

Axa Prioritară 2 "Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii"
Domeniul major de intervenție:
2.1 Tranziția de la școală la o viață activă
2.2 Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii
2.3 Acces și participare la Formare Profesională Continuă

Axa Prioritară 3 "Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor"
Domeniul major de intervenție:
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale
3.2 Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajați pentru promovarea adaptabilității
3.3 Dezvoltarea parteneriatului și încurajarea inițiativelor pentru parteneri sociali și societatea civilă

Axa Prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare"
Domeniul major de intervenție:
4.1 Întărirea capacității Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare
4.2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare

Axa Prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
Domeniul major de intervenție:
5.1 Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
5.2 Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă

Axa Prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale"
Domeniul major de intervenție:
6.1 Dezvoltarea economiei sociale
6.2 Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii
6.3 Promovarea egalității de șanse pe piața muncii
6.4 Inițiativele transnaționale pentru o piața inclusivă a muncii

Axa Prioritară 7 "Asistență tehnică"
Domeniul major de intervenție:
7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea POS DRU
7.2 Sprijin pentru promovarea POS DRU și comunicare