Departamentul de Pregatire Psihopedagogica
al Universitatii Ecologice din Bucuresti (subordonat Senatului UEB)

Departamentul de Formare Psihopedagogica

Programele de formare psihopedagogica in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica se reorganizeaza in baza OM3850/02.mai.2017

Regulament de organizare si functionare a DFP aprobat in Senatul UEB

Regulament privind organizarea practicii pedagogice aprobat de Senatul UEB

Regulament de organizare a Consiliului DFP aprobat de DFP

Adresa 651 A ME / ORDIN Nr. 5812/2022 din 29 septembrie 2022

Decizie 200 din 2021 Trecere DFP la Senat

HS 05 din 23 09 2021 - Extras DFP

REGULAMENT PRIVIND EVALUAREA EXAMINAREA SI NOTAREA STUDENTILOR DFP FA_DC

METODOLOGIE ADMITERE PROGRAME DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICA DFP 2022 2023 FA_DC

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZREA SI DESFASURAREA PRACTICII PEDAGOGICE

State de Functii DFP 2021 2024

Anexa II 5 1 Stat de functii DFP 2022 2023

Anexa II 5 1 Stat de Functii DFP an universitar 2022 2023

Plan operational DFP 2022 2023

Anexa II 4 Plan OPERATIONAL DFP 2022 2023

Anexa II 4a Plan OPERATIONAL UEB 2022-2023

Metodologia DFP privind organizarea si functionarea PFP

METODOLOGIA DFP PRVIND ORGANIZAREA PFP a UEB cf METODOLOGIE CADRU MOf 701 din 13 iul 22 avizata Senat

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZREA SI FUNCTIONAREA DFP FA_DC

REGULAMENTUL DE ORGANIZRE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI DFP

Cerinţe normative privind evaluarea DFP

Anexa II 1 1 Decizie 26 feb 2004 cu privire la OM de infiintare a DPPD in UEB

Anexa II 1 2 Decizie Rector UEB Decizia Rectorului UEB Nr 3297 din 2014

Anexa II 1 3 Extras din HS 08 din 23 09 2021

Anexa II 1 4 Decizia 200 a Rectorului UEB din 09 11 2021

Anexa II 1 5 OM_5812_2022 - DFP UEB

Anexa II 1 6 Adresa 651 A ME

Anexa II 1 7 Adresa 175 din 07 03 2022 catre MEd- Avizare CARTA UEB

Sesiune Comunicari Stiintifice DFP Aprilie 2023

Sesiune Comunicari Stiintifice si Workshops events DFP Aprilie 2022

EDUCATIA IN SPATII ORGANICE - Secvente din Jurnalul studentesc al Conferintei DFP Aprilie 2022 - Ilustrarea de concepte din sfera pedagogiei - BANCA PRIETENIEI