? .: Facultatea de Stiinte Economice - Examen Licenta - UEB :.
 • +40 21 316 79 32

Examen Licenta Iulie 2017

Toti studentii anului III trebuie sa faca optiunea pentru alegerea temei, pana pe data de 27.nov.2016, prin completarea urmatoarei cereri: Formular cerere tema lucrare de diploma (100k PDF)

Examen Licenta Februarie 2017

Examenul de LICENTA pentru sesiunea februarie 2017 se sustine in data de 16.feb.2017, ora 09:00, sala 1.06, dupa urmatoarea programare:

ANUNT IMPORTANT:
Examenul va incepe la ora 09:00, in ordine alfabetica, indiferent de forma de invatamant, la sediul din Grozavesti, bd.Vasile Milea nr. 1G, corp. A, etajul 1, astfel:
• proba 1 - evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate - proba orala si
• proba 2 - prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta - proba orala, publica.

Programarea pe sali va fi afisata la sediul facultatii, in ziua de 15.feb.2017, ora 16:00.


1. Economie si Finante sau
2. Economie si Piete financiare


Tematica si bibliografia sunt disponibile aici: Economie (PDF), Finante (PDF) si Piete financiare (PDF).

Inscrierile pentru examenul de LICENTA se fac la secretariatul facultatii (sediul din B-dul Vasile Milea nr.1G) in perioada 23-31 ianuarie 2017.

Actele necesare inscrierii la examenul de licenta:

 • diploma de bacalaureat, original si fotocopie legalizata;
 • foaia matricola (fotocopie legalizata);
 • certificat de nastere (fotocopie legalizata);
 • certificat de casatorie (fotocopie legalizata) sau hotarare de divort (fotocopie legalizata) – unde este cazul schimbarii numelui;
 • carte de identitate (fotocopie);
 • 2 fotografii 3/4, color, recente, hartie fotografica mata;
 • fisa de inscriere Formular fisa de inscriere la licenta februarie 2017;
 • fisa de lichidare avizata de compartimentul evidente taxe (se procura de la compartimentul evidente taxe);
 • declaratie;
 • chitanta – taxa de inscriere si copie dupa chitanta (pentru absolventii facultatii - 800 lei si pentru absolventii altor institutii – 2000 lei);
 • 2 dosare plic, nescrise.

Daca o parte din elementele constitutive ale dosarului au fost depuse cu ocazia inscrierii la programul de studii, acestea nu se mai depun.

La inscriere se preda, pe langa dosarul de absolvent, LUCRAREA DE LICENTA/DIPLOMA insotita de referatul profesorului coordonator (1 exemplar).

TEME PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE DIPLOMA/LICENTA

Nr.crt. Disciplina Coordonator
1. Istoria gandirii economice (PDF) Conf.univ.dr. Oana CHINDRIS-VASIOIU
2. Politici economice europene (PDF) Conf.univ.dr. Oana CHINDRIS-VASIOIU
3. Economia mediului (PDF) Conf.univ.dr. Oana CHINDRIS-VASIOIU
4. Preturi si concurenta (PDF) Conf.univ.dr. Oana CHINDRIS-VASIOIU
5. Managementul organizatiei (PDF) Conf.univ.dr. Madalina TOCAN
6. Strategii financiare (PDF) Conf.univ.dr. Madalina TOCAN
7. Microeconomie si macroeconomie (PDF) Prof.univ.dr. Dorin JULA
8. Econometrie (PDF) Prof.univ.dr. Dorin JULA
9. Management bancar (PDF) Prof.univ.dr. Dan CONSTANTINESCU
10. Managementul resurselor umane (PDF) Prof.univ.dr. Dan CONSTANTINESCU
11. Managementul financiar al mediului (PDF) Prof.univ.dr. Camelia CAMASOIU
12. Informatica (PDF) Prof.univ.dr. Cristin BIGAN
13. Piete de capital (PDF) Conf.univ.dr. Ciprian ALEXANDRU
14. Gestiunea portofoliului (PDF) Conf.univ.dr. Ciprian ALEXANDRU
15. Audit (PDF) Conf.univ.dr. Ciprian ALEXANDRU
16. Analiza economico-financiara (PDF) Conf.univ.dr. Nicoleta CARAGEA
17. Statistica si Statistica economica (PDF) Conf.univ.dr. Nicoleta CARAGEA
18. Asigurari si protectie sociala (PDF) Conf.univ.dr. Nicoleta CARAGEA
19. Asigurari comerciale (PDF) Conf.univ.dr. Petru POPESCU
20. Finantele firmei (PDF) Conf.univ.dr. Petru POPESCU
21. Marketing (PDF) Conf.univ.dr. Valeria Arina MIRCEA
22. Institutii de credit (PDF) Conf.univ.dr. Valentin SCARLAT
23. Contabilitate financiara (PDF) Conf.univ.dr. Carmen UNGUREANU
24. Moneda (PDF) Lect.univ.dr. Mariana PAJA
25. Contabilitate bancara (PDF) Lect.univ.dr. Ana-Alexandrina POPESCU
26. Finante publice (PDF) Lect.univ.dr. Cristian PANA
27. Fiscalitate (PDF) Lect.univ.dr. Cristian PANA
28. Buget si trezorerie (PDF) Lect.univ.dr. Cristian PANA
29. Contabilitate de gestiune (PDF) Lect.univ.dr. Dana-Gabriela SISEA


GHID PENTRU REDACTAREA LUCRARII DE LICENTA:

Absolventii care elaboreaza o lucrare de licenta/disertatie trebuie sa respecte urmatorul Ghid pentru redactarea lucrarii: Ghidul pentru redactarea lucrarii (207k PDF)

Anexa1 Coperta (60k DOC)

Anexa2 Prima pagina (60k DOC)

Anexa3 Declaratie (60k DOC)

Anexa4 Cuprins (72k DOC)

Anexa5 Lista de figuri (72k DOC)

Ghid Reguli pentru o prezentare de succes (72k PDF)

Comisiile pentru examenele de finalizare a studiilor