• +40 21 316 79 32

Programe de studii de master

Va rugam sa completati un chestionar privind relevanta calificarilor aferente programelor de master din domeniul FINANTE fata de cerintele tinerilor pe termen lung.
Formularul se completeaza online la adresa: Google Form

Management financiar

Cursul se adreseaza specialistilor din domeniul financiar, bancar, al pietelor de capital si burselor de valori, al fondurilor de pensii si asigurari, precum si specialistilor din domeniul administratiei financiare. Programul de pregatire are doua parti: managementul financiar la nivelul firmei si managementul pietelor financiare si propune perfectionarea cunostintelor teoretice si practice, prin cursuri, dezbateri si lucrari de laborator, in domeniile: economia firmei si teoria pietelor concurentiale, managementul financiar al firmei, contabilitatea financiara si contabilitatea institutiilor financiare, gestiunea portofoliului, managementul relatiilor valutare, management si tehnica bancara, asigurari, reasigurari si fonduri private de pensii, managementul financiar in administratia publica si managementul financiar al proiectelor de mediu, econometrie financiara si prognoza economica, managementul resurselor umane. Forma de finalizare: lucrare de disertatie sustinuta in fata unei comisii.

Finantarea protectiei sociale

Absolventii de studii de licenta care doresc sa isi continue formarea profesionala in domenii ce vizeaza politicile sociale si finantarea protectiei sociale, au ocazia sa urmeze programul de masterat Finantarea Protectiei Sociale, organizat de Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Ecologica din Bucuresti.

Programul se adreseaza deopotriva celor interesati de aspecte teoretice si de ordin practic ale finantarii sistemelor de protectie sociala, in contextul mai larg al functionarii sistemului economic si social. De asemenea, programul de masterat ofera cunostinte aprofundate in domeniul protectiei sociale si formeaza competentele necesare coordonarii si administrarii sistemelor de protectie sociala, conducerii institutiilor implicate in finantarea si functionarea schemelor de protectie sociala la nivel national si local.

La absolvire, cei interesati de programului de masterat, se vor forma ca specialisti intr-o mare diversitate de domenii, precum: asistenta sociala, calitatea vietii; protectia sociala a persoanelor defavorizate; protectia familiei si a copilului, ocuparea fortei de munca si somajul, mobilitatea teritoriala si sociala; problematica familiei in societatea contemporana etc.

Managementul financiar al mediului

Cursul se adreseaza specialistilor din domeniul economic, tehnic, precum si celor interesati din administratia publica centrala si locala.

Studiile au un caracter interdisciplinar, fiind structurate pe patru semestre.

Programul didactic se desfasoara pe o tematica actuala privind prioritatile cresterii economice durabile in Romania, instrumentele economice si financiare ale protectiei mediului, competitivitatea gestionarii resurselor naturale, eficienta investitiilor pentru mediu, dezvoltarea regionala in concordanta cu cerintele protectiei mediului, legislatia nationala si internationala de mediu si altele.

Activitatile didactice se organizeaza sub forma de cursuri, dezbateri si lucrari practice, cu participarea unor cadre didactice si specialisti reputati in domeniile inrudite.

Forma de finalizare: lucrare de disertatie sustinuta in fata unei comisii.

Piete financiare

Misiunea programului de master PIETE FINANCIARE consta în aprofundarea cunostintelor acumulate de absolventii Facultatii de Stiinte Economice în cadrul formarii initiale si în specializarea în directia unei formatii moderne si competitive în domeniul financiar si al gestiunii pietelor financiare, precum si în însusirea cunostintelor de economie si finante necesare absolventilor de studii tehnice, juridice, medicale etc., implicati în conducerea si administrarea afacerilor.

Obiectivele specifice programului de studii de master se refera la îmbinarea cunostintelor si abilitatilor proprii managerului cu abilitatile si competentele specialistului în domeniul financiar al institutiilor financiare si în zona pietelor financiare:
- dezvoltarea cunostintelor necesare întelegerii cadrului teoretic al construirii si functionarii sistemelor de piata, fundamentarii politicilor financiare, aprofundarii cercetarii diferitelor aspecte si probleme specifice managementului financiar;
- dezvoltarea capacitatii de investigare si analiza prin utilizarea metodelor specifice de cercetare a proceselor si fenomenelor financiare la nivelul firmei, al institutiilor specifice pietelor financiar-bancare, în institutiile administratiei nationale, regionale si locale;
- formarea unor capacitati de sinteza si evaluare a proceselor si fenomenelor financiare care au loc la nivelul organizatiilor si institutiilor publice si private (firme, institutiile specifice pietelor financiar-bancare, institutiile administratiei nationale, regionale si locale);
- formarea de competente financiare si manageriale necesare administrarii afacerilor, conducerii institutiilor implicate în finantarea si functionarea schemelor financiare la nivel de firma, la nivel national, regional si local;
- dezvoltarea capacitatii de a îndeplini functii de conducere pe diferite trepte ierarhice în domeniul financiar-bancar;
- dezvoltarea capacitatii de proiectare a unor instrumente financiar-bancare, de identificare, monitorizare si gestionare a riscurilor specifice în activitatile financiar-bancare;
- cresterea abilitatilor de consiliere a factorilor decizionali în domeniul managementului financiar si politicilor financiare, fiscale, monetare si bancare;
- dezvoltarea capacitatii de cercetare în domeniul economic, în special a problematicii financiare si a pietelor de capital, a capacitatii de a conduce activitati de cercetare interdisciplinara prin promovarea relatiilor de conlucrare cu institutii de învatamânt superior, stimularea disponibilitatii si dezvoltarea capacitatii de angajare în cercetarea fundamentala si aplicata;
- formarea unei atitudini responsabile fata de evaluarea impactului ecologic al activitatilor economice, al politicilor economice de protectie a mediului, fata de realizarea obiectivelor si respectarea principiilor si exigentelor legate de responsabilitatea sociala a firmei în domeniul ecologic.

Programul de studii de master se adreseaza deopotriva celor interesati de aspecte teoretice si de ordin practic ale pietelor financiare, în contextul mai larg al functionarii sistemului economic si social, cercetatorilor, practicienilor din institutiile de publice si din administratia centrala si locala, actorilor implicati finantarea proiectelor.

Cunostinte si competente generale
Cunoasterea, întelegerea si utilizarea conceptelor, abordarilor, teoriilor, modelelor si metodelor din domeniul pietelor financiare, stapânirea limbajului economico – financiar, capacitatea de a explica si interpreta procese, fenomene, idei si tendinte în contexte care implica activitati de cercetare teoretica si empirica, abilitati în rezolvarea problemelor din domeniu financiar în contexte noi, interdisciplinare.

Cunostinte si competente de specialitate
Capacitatea de investigare si analiza prin utilizarea metodelor moderne de cercetare a proceselor si fenomenelor financiare la nivelul firmei, pe pietele specifice si în institutiile financiare, identificarea, abordarea si solutionarea problemelor cognitive si profesionale noi, aplicarea creativa a metodelor de cercetare, formularea de alternative interpretative si demonstrarea relevantei acestora, conceperea si managementul proceselor specifice domeniului financiar si în domeniile conexe, capacitatea de a îndeplini functii manageriale, capacitatea de a identifica si gestiona riscurile specifice domeniului, utilizarea modelelor moderne de evaluare si selectie a activelor financiare, capacitatea de a realiza studii pe pietele financiare si de a elabora strategii financiare.

Forma de finalizare: lucrare de disertatie sustinuta in fata unei comisii.