• +40 21 316 79 32

Departament

Departamentul de Stiinte Economice din cadrul Facultatii de Stiinte Economice este format din cadre didactice cu dovedite competente stiintifice, dar care au si o experienta practica pentru fiecare domeniu de predare:

 

Cadre didactice

conf.univ.dr. Chindris-Vasioiu Oana - Decan
conf.univ.dr. Tocan Madalina - Director Departament Stiinte Economice
conf.univ.dr. Alexandru-Caragea Antoniade-Ciprian - Prorector cercetare stiintifica si relatii internationale
prof.univ.dr. Jula Dorin
prof.univ.dr. Albu Lucian - Membru Titular al Academiei Romane
prof.univ.dr. Zaman Gheorghe - Membru Corespondent al Academiei Romane
prof.univ.dr. Camasoiu Camelia
prof.univ.dr. Constantinescu Dan
conf.univ.dr. Mircea Arina
conf.univ.dr. Caragea Nicoleta
conf.univ.dr. Popescu Petru
conf.univ.dr. Scarlat Valentin
conf.univ.dr. Ungureanu Carmen
lect.univ.dr. Paja Mariana
lect.univ.dr. Popescu Ana
lect.univ.dr. Pana Cristian
lect.univ.dr. Sisea Dana-Gabriela


Conf.univ.dr. Chindris-Vasioiu Oana - Decan

Cursuri: Istoria gandirii economice, Economie, Economia mediului si Preturi si concurenta

E-mail: oana.vasioiu [at] gmail.com

Oana Chindris-Vasioiu este cadru didactic din anul 2003, in perioada 2012-2015 a fost coordonator al Departamentului IFR-ID al Facultatii de Stiinte Economice, in perioada 2015-2016 a fost Director al Departamentului Stiinte Economice, iar prezent ocupa functia de Decan al facultatii.
Titlul de doctor in Economie l-a obtinut sub egida Academiei de Studii Economice, Facultatea de Relatii Economice Internationale. Activitatea sa didactica se concentreaza, in principal, in domeniul economiei si al doctrinelor economice, prin cursuri si seminarii la programele de licenta si masterat (Istoria gandirii economice, Economie, Economia mediului, Piata concurentiala a ecoproduselor). A participat in diverse proiecte de cercetare, workshop-uri, conferinte nationale si internationale. Activitatea de cercetare a fost pusa in valoare prin publicarea studiilor in volume si reviste din tara si din strainatate, precum si in baze de date internationale recunoscute (RePEC, DOAJ, EBSCO, EconLit, ProQuest). Este membru al Comisiei de Istorie economica si Istoria gandirii economice din cadrul Academiei Romane, AGER, World Economics Association.
Pagina personala in RePEc       View Oana (Vasioiu) Chindris's profile on LinkedIn       Pagina personala de Facebook

     


Conf.univ.dr. Tocan Madalina - Director Departament

Cursuri: Strategii financiare, Strategii ale securitatii sociale

E-mail: madalina.tocan [at] gmail.com

Madalina Tocan este cadru didactic din anul 1997. In perioada 2015-2016 a fost coordonator al Departamentului IFR-ID al Facultatii de Stiinte Economice, iar in prezent este Director al Departamentului Stiinte Economice. Titlul de doctor in management l-a obtinut sub egida Academiei de Studii Economice, Facultatea de Management. Activitatea sa didactica se concentreaza, in principal, in domeniul economiei si al managementului, prin cursuri si seminarii la programele de licenta si masterat (Bazele economiei, Management, Strategii financiare, Strategii ale securitatii sociale).
A participat in calitate de membru sau consultant in diverse proiecte de cercetare cu finantare nationala sau mediul de afaceri. Activitatea de cercetare s-a concretizat in participarea la workshop-uri, conferinte nationale/ internationale si a fost pusa in valoare prin publicarea studiilor in volume si reviste din tara si din strainatate, precum si in baze de date internationale recunoscute (RePEC, DOAJ, EBSCO, EconLit, ProQuest). Este membru al AGER, SAMRO si World Economics Association.
Pagina personala in RePEc

                 


Conf.univ.dr. Alexandru-Caragea Antoniade-Ciprian - Prorector

Cursuri: Piete de capital, Gestiunea portofoliului

E-mail: alexcipro [at] yahoo.com

Ciprian Alexandru este cadru didactic din anul 1997, in perioada 2012-2016 a fost Decan al Facultatii de Stiinte Economice, iar din 2016 este Prorector cu cercetarea stiintifica si relatiile internationale.
Pe piata de capital din Romania este autorizat consultant de investitii. Titlul de doctor in Economie l-a obtinut sub egida Academiei Romane, Institutul National de Cercetari Economice. Activitatea sa didactica se concentreaza, in principal, in domeniul burselor de valori, prin cursuri si seminarii la programele de licenta si masterat (Piata de capital, Managementul Portofoliului, Piete internationale de capital). A participat in diverse proiecte de cercetare, workshop-uri, conferinte nationale si internationale. Activitatea de cercetare a fost pusa in valoare prin publicarea studiilor in reviste din tara si din Europa, precum si in baze de date internationale recunoscute (RePEC, DOAJ, EBSCO). In perioada 2010-2012 a participat la un program de studii postdoctorale in care a implementat utilizarea R ca instrument de analiza a evolutiei indicilor bursieri.
Pagina personala in RePEc       View Ciprian Antoniade ALEXANDRU's profile on LinkedIn       Pagina personala de Facebook       Echipa R-omania

           


Prof.univ.dr. Jula Dorin

Cursuri: Economie, Microeconomie, Macroeconomie, Econometrie, Econometrie financiara

E-mail: dorinjula [at] yahoo.fr

.
Pagina personala in RePEcProf.univ.dr. Albu Lucian - Membru Titular al Academiei Romane

Cursuri: Modelarea deciziilor financiar-bancare, Macroeconomie financiara

E-mail: [at]

.
Pagina personala in RePEc      


Prof.univ.dr. Zaman Gheorghe - Membru Corespondent al Academiei Romane

Cursuri: Analiza economico-financiara, Economia mediului, Analiza financiara, Strategii si politici ale dezvoltarii durabile, Metodologia de elaborare a proiectelor de mediu, Eficienta investitiilor pentru mediu

E-mail: [at]

Gheorghe Zaman este profesor universitar, Membru Corespondent al Academiei Romane, Presedintele Asociatiei Generale a Economistilor din Romania. Personalitate de exceptie in domeniul economic, Gheorghe Zaman este Doctor Honoris Causa al mai multor prestigioase universitati. Reputatia stiintifica si profesionalismul sunt puse in valoare si prin functia de Director al Institutului de Economie Nationala din cadrul Academiei Romane. Membru corespondent si visiting profesor la prestigioase institutii de cercetare stiintifica si invatamânt superior din SUA (Centrul International pentru Dezvoltare Economica), Japonia si China. Rezultatele stiintifice de exceptie si deosebita recunoastere nationala si internationala s-au concretizat in peste 350 de studii, articole si lucrari stiintifice publicate in tara si strainatate si in peste 30 de carti si volume publicate in calitate de autor/coautor, dintre care 8 aparute in strainatate (Germania, Rusia, Bulgaria, Ungaria, Italia). De asemenea, este membru in colectivele de redactie si stiintifice a 18 reviste de prestigiu national si international.
Pagina personala in RePEc       IEN       AGER      


Prof.univ.dr. Camasoiu Camelia

Cursuri: Management General, Managementul Organizatiei, Managementul financiar al mediului, Sistemele managementului mediului, Instrumente economice si financiare ale protectiei mediului

E-mail: [at]

Camelia Camasoiu este decanul fondator al facultatii, infiintata in anul 1992, in cadrul UEB, sub denumirea de Facultatea de Management Financiar, Contabil si Administrativ. In anii 2002-2012 a fost prorector al UEB, iar in prezent este cadru didactic asociat. Personalitate recunoscuta in planul cercetarii stiintifice, careia i-a dedicat peste cinci decenii de activitate in cadrul Institutului de Cercetari Economice al Academiei Romane, a elaborat si coordonat lucrari apreciate in literatura de specialitate pentru îinaltul nivel stiintific si originalitate, motiv pentru care i s-a acordat, in anul 1994, premiul "Virgil Madgearu" al Academiei Romane, in domeniul economiei. Cariera didactica o consacra prin performanta manageriala si antreprenoriatul universitar, fiind unul din pilonii de rezistenta ai UEB, dar si prin bogata activitate editoriala, publicand manuale de pionierat pentru disciplinele predate in cadrul programelor de studii de licenta si de masterat. A publicat 28 volume editoriale si peste 200 de articole si comunicari stiintifice, in calitate de autor si coautor. Este membru fondator al mai multor asociatii profesionale nationale si internationale, in domeniul mediului si al dezvoltarii durabile precum si fondator sau presedinte onorific al unor conferinte europene. Ca recunoastere a meritelor deosebite a primit o serie de distinctii, ordine de merit si diplome de excelenta si titluri onorifice iar numele sau este mentionat intr-o serie de enciclopedii ale marilor personalitati din Romania, editate in tara si in strainatate.


Prof.univ.dr. Constantinescu Dan

Cursuri: Managementul resurselor umane, Management bancar, Managementul carierei profesionale, Fonduri private de pensii

E-mail: dr.dconstantinescu [at] yahoo.com

Dan Constantinescu este cadru didactic in cadrul UEB din anul 2003. A acumulat o bogata experienta in domeniul financiar-bancar, imbinand cariera manageriala cu cea politica si detinand pozitii de conducere in cadrul unor autoritati de supraveghere financiara. Este doctor in management al Universitatii "Al. I. Cuza" din Iasi si absolvent al unui program de studii postdoctorale la Institutul National de Cercetari Economice "Costin C. Kiritescu" si ESSEC Business School Cergy-Paris. Autor de manuale si carti de specialitate, a elaborat numeroase studii in cadrul unor proiecte de cercetare, prezentate la conferinte, sesiuni de comunicari stiintifice, simpozioane, mese rotunde sau publicate in reviste de profil din tara si din strainatate.

      Pagina personala in RePEc


Conf.univ.dr. Mircea Arina

Cursuri: Marketing; Marketing Industrial; Managementul Relatiilor Publice si Publicitatii; Managementul Proiectelor in Relatii Publice si Publicitate

E-mail: arina.balaceanu [at] gmail.com

Valeria Arina Mircea este cadru didactic din anul 1998, iar din 2012 este responsabil cu activitatea de cercetare pentru Facultatea de Stiinte Economice. Titlul de doctor in Economie l-a obtinut sub egida Academiei Romane, Institutul National de Cercetari Economice „COSTIN C. KIRITESCU”. Activitatea sa didactica se concentreaza, in principal, in domeniul marketingului, prin cursuri si seminarii la programele de licenta si masterat (Marketing; Marketing Industrial; Managementul Relatiilor Publice si Publicitatii; Managementul Proiectelor in Relatii Publice si Publicitate). Rezultatele cercetarilor realizate au fost publicate in reviste prestigioase din tara si in baze de date internationale (RePec, DOAJ, Index Copernicus, BSCO, Cabell's Directory etc.).
Pagina personala in RePEc       Pagina personala de Facebook


Conf.univ.dr. Caragea Nicoleta

Cursuri: Statistica, Statistica economica, Asigurari si protectie sociala, Analiza economico-financiara

E-mail: nicoletacaragea [at] gmail.com

Nicoleta Caragea este conferentiar universitar si expert in cadrul Institutului National de Statistica.
Titlul de doctor in Economie l-a obtinut sub egida Academiei Romane, Institutul de Economie Nationala. Activitatea sa didactica se concentreaza, in principal, in domeniul statisticii, prin cursuri si seminarii la programele de licenta si masterat (Statistica, Statistica economica, Statistica sociala, Analiza economico-financiara).
Coordoneaza programul de studii universitare de masterat Finantarea protectiei sociale. A participat ca expert national si international in diverse proiecte, workshop-uri si conferinte organizate de institutii internationale de prestigiu cu activitate statistica (EUROSTAT, OCDE, OMS, Banca Mondiala, UNICEF-UIS). A initiat workshop-ul State-of-the-art statistical software commonly used in applied economics care se desfasoara anual, cu prestigioasa participare a specialistilor din domeniul analizei statistice si econometrice.
Rezultatele activitatii sale de cercetare au fost publicate in numeroase reviste prestigioase din tara si din strainatate (Revista Romana de Economie, Revista Romana de Statistica, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research), precum si in baze de date internationale recunoscute (ISI Thomson Reuters, RePEc, DOAJ, Index Copernicus etc.).
In cadrul programului aniversar "The International Year of Statistics (Statistics2013)" a fost desemnata ca statisticianul saptamanii.
Pagina personala in RePEc       View Nicoleta Caragea's profile on LinkedIn       Echipa R-omania       INS       www.worldofstatistics.org

           Conf.univ.dr. Popescu Petru

Cursuri: Asigurari comerciale, Finantele firmei, Protectia sociala a persoanelor varstnice

E-mail: petrupopescu [at] ymail.com

Petru Popescu este cadru didactic in cadrul UEB din anul 2008. In perioada 2000-2006 a fost lector colaborator in cadrul Centrului B.C.R. de pregatire si perfectionare profesionala. Titlul de doctor in Economie l-a obtinut sub egida Academiei Romane, Institutul National de Cercetari Economice "Costin C. Kiritescu". Este absolvent al Academiei din Celle-Germania si BNP-Franta. A acumulat o bogata experienta in domeniul financiar-bancar, detinand pozitii de conducere in cadrul B.C.R.-Centrala in domeniile: Trezorerie; Marketing; Retea bancara si Tezaur si casierie. Este autor de manuale si carti de specialitate publicate la edituri CNCS. A participat in diverse proiecte de cercetare, workshop-uri, conferinte nationale si internationale, sesiuni de comunicari stiintifice, simpozioane, mese rotunde. Activitatea de cercetare a fost pusa in valoare prin publicarea studiilor in reviste din tara si din S.U.A., precum si in baze de date internationale recunoscute (ISI Thompson Reuters, RePEC).

      Pagina personala in RePEc

           


Conf.univ.dr. Scarlat Valentin

Cursuri: Institutii de credit, Investitii, Creditare bancara

E-mail: valentinp_scarlat [at] yahoo.com

Valentin Scarlat, cadru didactic al Facultatii de Stiinte Economice din anul 2008, este licentiat in economie (specializarea Finante-Contabilitate din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti). Este doctor in management al Academiei de Studii Economice Bucuresti si absolvent al unui program de studii organizat de Fondul Monetar International-Washington.
Este beneficiarul unei experiente indelungate in domeniul financiar-bancar (detinand functii de conducere in sistem), cu fundal si in cercetarea specifica domeniului. Autor de manuale si carti de specialitate, a elaborat numeroase studii in cadrul unor proiecte de cercetare, prezentate la conferinte, sesiuni de comunicari stiintifice, simpozioane, mese rotunde sau publicate in reviste de profil din tara si din strainatate, precum si in baze de date internationale recunoscute (RePEc, DOAJ, EBSCO etc.).


Conf.univ.dr. Ungureanu Carmen

Cursuri: Bazele contabilitatii, Contabilitate financiara, Evaluarea si auditul costurilor de mediu, Contabilitatea organizatiilor non-profit

E-mail: carmen.ungureanu [at] ueb.ro

Ungureanu Carmen, cadru didactic al Facultatii din 1997, este licentiata in economie (specializarile Financiar contabil si administrativ si Economia comertului, Turismului si Serviciilor) si in Stiinte Juridice (specializarea Drept).
Sub egida Academiei Romane, Institutul National de Cercetari Economice "Costin C. Kiritescu" a obtinut titlul de doctor in economie si a absolvit un program de studii postdoctorale, in perioada 2011-2012.
Din anul 2001 este expert contabil.
Este autor de cursuri universitare si carti de specialitate, autor si coautor de studii, lucrari, articole prezentate in cadrul unor conferinte, sesiuni de comunicari stiintifice, workshop-uri din tara si din strainatate si publicate in baze de date internationale sau in reviste din tara si din strainatate.
Pagina personala in RePEc      


Lect.univ.dr. Paja Mariana

Cursuri: Moneda

E-mail: mariana.paja [at] yahoo.com

.
Lect.univ.dr. Popescu Ana

Cursuri: Contabilitate bancara, Analiza costurilor in ingrijirea sanatatii, Finantarea sistemelor de protectie sociala, Finante

E-mail: alexandrina.popescu [at] ymail.com

Popescu Ana-Alexandrina este cadru didactic in cadrul UEB din anul 2010. In perioada 2006-2010 a colaborat la pregatirea profesionala a angajatilor bancii in cadrul Universitatii B.C.R.. A acumulat o bogata experienta in domeniul financiar-bancar detinand pozitii de conducere in cadrul unor sucursale ale Bancii Comerciale Romane. Titlul de doctor in Economie l-a obtinut sub egida Academiei Romane, Institutul National de Cercetari Economice "Costin C. Kiritescu". Activitatea sa didactica se concentreaza, in principal, in domeniul contabilitatii bancare, finantarea protectiei sociale, finante, prin cursuri si seminarii la programele de licenta si masterat. A participat la diverse workshop-uri, conferinte nationale si internationale. Autor de manuale si carti de specialitate publicate in edituri CNCS. Activitatea de cercetare a fost pusa in valoare prin publicarea studiilor in baze de date internationale recunoscute (ISI Thomson Reuters, RePEc).

Pagina personala in RePEc      

     


Lect.univ.dr. Pana Cristian

Cursuri: Finante, Finante publice, Fiscalitate, Buget si trezorerie publica

E-mail: cristian.pana01 [at] yahoo.com

Cristian Pana este cadru didactic al Universitatii Ecologice din Bucuresti din anul 2000, fiind licentiat in economie si absolvent al programului de master al Academiei de Studii Economice din Bucuresti. Titlul de doctor in economie l-a obtinut sub egida Academiei Romane, Institutul National de Cercetari Economice "Costin C. Kiritescu". In calitate de autor si coautor de cursuri universitare, carti de specialitate, studii si articole, a participat la workshop-uri, conferinte si sesiuni de comunicari stiintifice nationale si internationale.
In ceea ce priveste activitatea didactica, aceasta este relevanta in domeniul financiar-fiscal, prin cursuri si seminarii la discipline precum: Finante, Finante publice, Fiscalitate, Buget si trezorerie publica, Gestiunea financiara a firmei.

Pagina personala in RePEc

           


Lect.univ.dr. Sisea Dana-Gabriela

Cursuri: Contabilitate de gestiune, Bazele contabilitatii, Contabilitate financiara

E-mail: danasiseea [at] yahoo.com

Sisea Dana–Gabriela este cadru didactic al Facultatii din anul 1999.
Titlul de doctor in Economie l-a obtinut sub egida Academiei Romane, Institutul National de Cercetari Economice "COSTIN C. KIRITESCU".
Activitatea sa didactica se concentreaza, in principal, in domeniul contabilitatii, prin cursuri si seminarii la programele de licenta (Contabilitate de gestiune; Bazele contabilitatii; Contabilitate financiara).
Este autor de cursuri universitare, autor si coautor de studii si articole prezentate in cadrul unor conferinte, sesiuni de comunicari stiintifice din tara si din strainatate.
Activitatea de cercetare a fost pusa in valoare prin publicarea studiilor in volume si reviste din tara si din strainatate, precum si in baze de date internationale recunoscute (REPEC, DOAJ, EBSCO si CABELL Directories).


      Pagina personala in RePEc