• +40 21 316 79 32

Admitere

Adrese sedii inscriere:

 • Sediul (zona Grozavesti): Bd. Vasile Milea, Nr. 1G, Bucuresti, Sector 6
  • Telefon: (021)-316.79.31; (021)-316.79.32;
  • Fax: (021)-316.63.37.
 • Sediul (zona Centrul Vechi): Str. Franceza, Nr. 22, Bucuresti, Sector 3
  • Telefon: (021)-312.12.50;
  • Fax: (021)-315.77.30.

Contact Facultatea de Stiinte Economice:

 • Telefon: (021)-316.63.24
 • e-mail: stiinteeconomice @ ueb.ro

Facilitati oferite studentilor:

- reducerea cu 5% a taxei anuale de scolarizare (la studii universitare de licenta), in cazul achitarii integrale a taxei pana la data de 30.09.2017;
- reducerea cu 25% a taxei anuale de scolarizare pentru membrii aceleiasi familii, la studii universitare de licenta (depunerea cererii pentru primirea reducerii se va efectua pāna la data de 30.09.2017);
- reducerea cu 15% a taxei anuale de scolarizare pentru studentii care urmeaza simultan doua programe de studii in cadrul universitatii (depunerea cererii pentru primirea reducerii se va efectua pāna la data de 30.09.2017);
- burse de performanta, conform Regulamentului privind acordarea burselor;
- burse de mobilitati ERASMUS (studii si practica);
- acces la biblioteca electronica;
- acces la platforma e-learning;
- acces la baza sportiva;
- facilitati cazare caminul situat in Bd. Vasile Milea.

Documentele necesare inscrierii la studii universitare de LICENTA

- diploma de bacalaureat, in original si in fotocopie (adeverinta pentru absolventii promotiei curente);
- foaia matricola, in original si fotocopie;
- certificat de nastere, in original si fotocopie;
- carte de identitate, in original si fotocopie;
- certificat de casatorie, in original si fotocopie, daa este cazul;
- adeverinta medicala, eliberata de cabinetele medicale sau de medicul de familie, in original;
- doua fotografii 3/4 color, pe hartie fotografica;
- dovada achitare taxa de inscriere la examenul de admitere (100 lei);
- doua dosare plic.

CIFRA DE SCOLARIZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA, FORMELE DE INVATAMANT CU FRECVENTA (IF) SI CU FRECVEN?A REDUSA (IFR)

Nr.crt.Domeniul de licentaProgramul de studiiDurata studiilor / Numar de crediteForma de invatamant / Numar de locuri
1.FinanteFinante si banci3 ani / 180 IF - 75
2.FinanteFinante si banci3 ani / 180 IFR - 75
3.Administrarea afacerilorAdmistrarea afacerilor3 ani / 180 IF - 100

MODALITATEA DE DESFASURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

Admiterea la studiile universitare de licenta, organizata la formele de invatamānt cu frecventa sau cu frecventa redusa, se va realiza prin concurs, pe baza mediei obtinuta la examenul de bacalaureat.

Etapele desfasurarii examenului de admitere la studii universitare de licenta:
- perioada de inscriere: 1 iunie 2017 - 23 septembrie 2017;
- pentru sesiunea de admitere din iulie 2017, examenul si afisarea rezultatelor privind admiterea la studiile universitare de licenta va avea loc in data de 25 iulie 2017;
- pentru sesiunea de admitere din septembrie 2017, examenul si afisarea rezultatelor privind admiterea la studiile universitare de licenta va avea loc in data de 25 septembrie 2017.

Documentele necesare inscrierii la studii universitare de MASTER

- diploma de bacalaureat, in original si fotocopie ;
- diploma de licenta, in original si fotocopie (adeverinta pentru absolventii promotiei curente);
- suplimentul la diploma, in original si fotocopie;
- certificat de nastere, in original si fotocopie;
- cartea de identitate, in original si fotocopie;
- certificat de casatorie, in original si fotocopie, daca este cazul;
- adeverinta medicala, eliberata de cabinetele medicale sau de medicul de familie, in original;
- doua fotografii 3/4 color, pe hartie fotografica;
- dovada achitare taxa de inscriere la examenul de admitere (100 lei);
- doua dosare plic.

Nr.crt.Programul de studiiDurata studiilor / Numar de credite ECTSForma de invatamant
1.Finantarea protectiei sociale2 ani/120IF
2.Management financiar2 ani/120IF
3.Managementul financiar al mediului 2 ani/120IF
4.Piete financiare 2 ani/120IF

MODALITATEA DE DESFASURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Admiterea la studiile universitare de master se realizeaza in baza evaluarii cunostintelor specifice domeniului de studiu al candidatilor detalii aici.

Etapele desfasurarii examenului de admitere la studii universitare de master:
- perioada de inscriere: 1 iunie 2017 - 23 septembrie 2017;
- pentru sesiunea de admitere din iulie 2017, examenul si afisarea rezultatelor privind admiterea la studiile universitare de master va avea loc in data de 25 iulie 2017;
- pentru sesiunea de admitere din septembrie 2017, examenul si afisarea rezultatelor privind admiterea la studiile universitare de master va avea loc in data de 25 septembrie 2017.

Conditiile de inscriere pentru cetatenii straini

Admiterea la studii universitare de LICENTA a cetatenilor straini

Admiterea la studii universitare de MASTER a cetatenilor straini

Conditiile de inscriere a romanilor de pretutindeni

Inscrierea si scolarizarea cetatenilor romani de pretutindeni

Admitere Programe Postuniversitare

Programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua sunt organizate in stransa legatura cu dinamica pietei muncii, pentru dobandirea unor competente pe care Universitatea Ecologica din Bucuresti este abilitata sa le formeze solicitantilor. Prin programele postuniversitare de formare continua se ofera absolventilor ciclului de licenta o diversitate de specializari, marindu-le posibilitatile de perfectionare si integrare sociala.
Programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua vizeaza actualizarea, dezvoltarea si perfectionarea unor competente ale calificarii universitare din unul sau mai multe standarde aferente unei ocupatii care poate fi parcticata doar de un absolvent de studii superioare.
Universitatea Ecologica din Bucuresti organizeaza si desfasoara urmatoarele programe de studii postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua, cu aprobarile ministerului 2012-2013 si 2013-2014:

- Statistica financiara;
- Prognoza financiara;
- Piete financiare;
- Finantarea afacerilor de mediu;
- Management financiar;
- Fiscalitatea si contabilitatea firmei;
- Finante si politici financiare;
- Finantarea si administrarea proiectelor;
- Analiza financiara;
- Finantarea protectiei sociale si insertia pe piata muncii.