• +40 21 316 79 32

Departament

Corpul profesoral al Facultatii de Psihologie este format din specialisti cu experienta practica si competente stiintifice si didactice atestate pentru fiecare domeniu de predare:

Acad. Prof. univ. dr. Constantin BALACEANU-STOLNICI
Prof. univ. dr. Carmen BULZAN
Conf. univ. dr. Ruxandra GHERGHINESCU
Conf. univ. dr. Tamara BÎRSANU
Conf. univ. dr. Irina Anca TANASESCU
Conf. univ. dr. Janina MIHAILA
Conf. univ. dr. (asociat) Stefan ILLI
Lector univ. dr. Gheorghe PERTEA
Lector univ. dr. Constantin Edmond CRACSNER
Lector univ. dr. Ovidiu BRAZDAU
Lector univ. dr. Radu Eugen IONESCU MIHAITA
Lector univ. drd. Ioana TEMPEA
Lector univ. dr. Simona VLADICA
Lector univ. dr. Adriana BOROSANU
Asist. univ. dr. Simona GLAVEANU
Asist. univ. drd. Coziana BEIZDADEA
Asist. univ. dr. Adelina DUTU


Acad. Prof. univ. dr. Constantin BALACEANU-STOLNICI

Cursuri: Neuropsihologie si neurocibernetica, Genetica comportamentului uman, Antropologie

Constantin Balaceanu-Stolnici (n. 6 iulie 1923) este medic neurolog, pioner în domeniul neurociberneticii, profesor de Neuropsihologie si Anatomie a Sistemului nervos, membru de onoare al Academiei Române. Descendent al Balacenilor, veche familie boiereasca apartinând nobilimii pamântene, careia în secolul al XVII-lea aula imperiala vieneza i-a conferit titlul de conte al Sfântului Imperiu Romano-German si i-a concesionat stema.
Autor a peste 15 volume, care includ: "Personalitatea umana - o interpretare cibernetica" (în colab. cu Edmond Nicolau), 1972; Neurogeriatria, 1984; Anatomistii în cautarea sufletului, 1981; Dialoguri despre cele vazute si nevazute, 1995; Neuropsihologia postmodernista, 2000; Structuri centrale ale sistemului nervos, 2001; Incursiune în lumea sufletului. O abordare antropologica (Editura Paideia), 2003.

  
Prof. univ. dr. Carmen BULZAN

Cursuri: Introducere în sociologie, Psihologie organizationala

Carmen BULZAN este doctor în sociologie. Este directoarea Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic  (D.P.P.D.) al Universitatii Ecologice din Bucuresti. Autoare a mai multor lucxrari, dintre care:  Psihosociologie organizationala si manageriala (2004), Sociologia educatiei (2005), Sociologia. Stiinta si disicplina de învatamânt (2009).
Autoare a peste 80 de articole publicate în Revista de Sociologie si alte reviste de specialitate din tara si strainatate. Organizatoarea unor proiecte educationale europene si participanta în Programul ERASMUS la Universitatea Camilo José Cela din Madrid. Este cercetator stiintific la Institutul pentru Sondarea Opiniei Publice din Bucuresti si face parte din grupul de investigare stiintifica al Universitatii Alcala de Hanares, Spania.
 

Conf. univ. dr. Ruxandra GHERGHINESCU

Cursuri: Istoria psihologiei, Introducere în psihologia sociala, Psihologie cognitiva

Ruxandra Gherghinescu este psiholog, doctor în psihologie. Este Decanul Facultatii de Psihologie din cadrul Universitatii Ecologice din Bucuresti.
Autoare a lucrarilor „Anotimpurile empatiei”(2001), „Introducere în psihologia cognitiva” (2002), „Empatia în cotidian”(2002), „Sinteze de psihologie sociala” (2006). Coautor în lucarile „Competenta didacticã. Perspectivã psihologicã, (1999), „Conflictul în adolescenta” (2007), „Câmpul universitar. O cultura a provocarilor” (2010).
Autoare a peste 40 de articole publicate în Revista de Psihologie a Academiei Române, Psihologia Azi, Ecologica Universitaria.
Este cercetator stiintific la Institutul de Filosofie si Psihologie „Constantin Radulescu-Motru” al Academiei Române.
 
Lector univ. dr. Gheorghe PERTEA

Cursuri: Statistica psihologica si prelucrarea informatizata a datelor 1, Testare psihologica (Psihodiagnoza personalitatii), Psihodiagnoza personalitatii 1 (Testarea aptitudinilor), Psihodiagnoza personalitatii 2 (Testarea personalitatii cu ajutorul chestionarele), Selectia si evaluarea periodica a personalului, Introducere în dezvoltarea personala prin tehnici NLP

Gheorghe Pertea (n. 15 februarie 1950) este psiholog, doctor în psihologie militara cu o bogata experienta în expertiza, selectia si asistenta psihologica a personalului înalt profesionalizat din organizatiile militare si civile. A reprezentat psihologia militara romaneasca la Simpozioanele Internationale de psihologie militara aplicata(IAMPS incepand cu anul 2000 pana in 2004) si a facut parte, in perioada de preaderare a Romaniei la NATO, din echipa internationala de specialisti militari care a finalizat tema de cercetare propusa de aceasta alianta, intitulata,”Stresul si suportul psihologic in operatiunile militare moderne”. Autor al lucrarilor ”Statistica psihologica si prelucrarea informatizata: introducere în aplicatiile SPSS/PASW” (2009),”Chestionarele în psihodiagnoza moderna a personalitatii” (2009),”Psihologie militara aplicata” (2003). Coordonator al lucrarilor editate cu prilejul primelor Simpozioane Nationale de Psihologie Militara INFO PSIHO 2001, 2002 si 2003, publicate in volumele ”Psihologie aplicata în fortele speciale” (2004) si ”Psihologie aplicata în fortele armate” (2003). A fost înregistrat în bazele de date internationale (BDI) începând din anul 2000 ca participant cu lucrari de specialitate, în ultimii 10 ani, la 11 simpozioame si conferinte internationale de psihologie militara aplicata. Autor a peste 70 de articole publicate în volume în urma participarii la conferinte si congrese de psihologie, nationale si internationale, cât si în reviste de specialitate. A fost membru ales al Comitetului Director al CPR si al Comisiei de Aparare Ordine Publica si Siguranta Nationala din anul 2005 pana in 2013.Este co-fondator si presedinte al Asociatiei de Psihologie Aplicata în Domeniul Securitatii Nationale (APADSNRO) si co-fondator si vicepresedinte al Asociatiei de NLP Professional (ANLPP) din România. 
 
Lector univ. dr. Constantin Edmond CRACSNER

Cursuri: Psihologia educatiei, Psihologia resurselor umane, Psihologie militara, Asistenta psihologica a personalului, Psihologia si managementul traumei.

Constantin-Edmond Cracsner este psiholog, doctor în psihologie. Autor al lucrarilor „Elemente de psihologie militara (2002) si „Istoria psihologiei militare românesti” (2005). Coordonator al lucrarilor editate cu prilejul Simpozioanelor Nationale de Psihologie Militara – PSIHOMIL: „Psihologie aplicata în mediul militar – PSIHOMIL I si II” (2005), „Selectia psihologica în mediul militar” (2006), „Cunoasterea si asistenta psihologica primara în mediul militar” (2006), „Psihologia organizatiei militare” (2006), „Psihologie clinica, consiliere si psihoterapie” (2006), „Psihologia organizatiei militare si selectia psihologica a resursei umane” (2007), „Asistenta psihologica în organizatia militara” (2007), „Psihologia militara româneasca între deziderat si realitate” (2008).
Autor a peste 60 de articole, publicate în reviste de specialitate din tara, în volumele unor manifestari stiintifice nationale si internationale. Este co-fondator al Asociatiei de Psihologie Aplicata în Domeniul Securitatii Nationale (APADSNRO). Este presedinte al Comisiei de Psihologie pentru Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala din Colegiul Psihologilor din România si Presedinte al Filialei Teritoriale Bucuresti a Colegiului Psihologilor din România.
 
Lector univ. dr. Ovidiu BRAZDAU

Cursuri: Metodologia cercetarii stiintifice, Psihologia muncii, Constientizare si dezvoltare personala

Ovidiu Brazdau este psiholog, doctor în antropologie psihologica. Autor al lucrarilor  “CQ - Coeficientul de constientizare “ (2011), “Experienta Constientizarii. Teorii si cercetari moderne privind starile de constienta” (2010), coautor al lucrarilor “Constiinta multidimensionala” (2003) si “Psihologia Sinelui. O incursiune spre centrul fiintei (2001)”. Autor a peste 30 de articole publicate în Revista Scientific American Mind - Psihologia Azi si reviste de specialitate. Este trainer autorizat în psihologia explorarii visului, acreditat de "International Dream & Dreamwork Psychology Association" si autorul teoriei privind “Coeficientul de constientizare” (Consciousness Quotient), precum si a testului de evaluare a coeficientului de constientizare” (Consciousness Quotient Inventory).  www.ovidiubrazdau.com

Lector univ. dr. Simona GLAVEANU

Cursuri: Dinamica grupurilor (Licenţă), Tehnici de comunicare în consiliere I, Consiliere psihologică în şcoală  (Masterat: Psihodiagnoză cognitivă şi consiliere psihologică) şi Consiliere şi orientare (Departamentul de Formare Psihopedagogică).
Seminarii: Introducere în psihologie socială, Psihologie organizaţională,  Managementul resurselor umane.

Simona Maria Glăveanu este psiholog, doctor în psihologie, coordonator al programului post-universitar de formare şi dezvoltare profesională continuă Consiliere vocaţională în şcoală, cercetător ştiinţific asociat în cadrul Institutului de Psihologie şi Filosofie „Constantin Rădulescu-Motru”,  recenzor/reviewer în comisia de evaluare a lucrărilor „Revistei de Psihologie” a Academiei Române şi formator atestat CNFPA.
Este autoare a lucrărilor „Competenţa parentală. Modele de conceptualizare şi diagnoză” (2012) şi „Programe de educaţie  parentală. Training de dezvoltare a competenţei parentale” (2012). De asemenea, este autoare/coautoare a peste 30 de studii/cercetări pe teme de consiliere şcolară şi familială, de educaţia adulţilor şi management, prezentate la diverse conferinţe ştiinţifice şi publicate în volume colective sau reviste naţionale şi internaţionale.  
Este membru al Asociaţiei Psihologilor din România şi al Senatului Universităţii Ecologice.

 

Tamara Barsanu Conf. univ. dr. Tamara BÎRSANU
Cursuri: Introducere în psihoterapie, Defectologie si logopedie, Psihopatologie infantila si juvenila
 


Conf. univ. dr. (asociat) Stefan ILLI

Cursuri: Bazele teoretice ale evaluarii psihologice, Psihodiagnoza aptitudinilor si inteligentei,        Introducere în psihologie experimentala, Metode si tehnici experimentale, Psihologie judiciara.
Illi Stefan este psiholog, doctor in stiinte psihologice. Este profesor asociat la Universitatea Ecologica Bucuresti, Facultatea de Psihologie, autor al lucrarilor: Psihologie generala (1999), Bazele psihodiagnosticului (2000), Introducere în psihodiagnostic (2009), Psihologie judiciara (2009), Psihologie experimentala (2010).
Este autor a peste 40 de lucrari publicate în diferite reviste, sau sustinute la congrese, conferinte sau sesiuni de comunicari stiintifice din tara. Este membru in A.P.R si C.P.R. Este atestat ca supervizor de catre C.P.R. pe Psihologia Muncii si Organizationala, Psihologia în Transporturi, Psihologia în Domeniul Apararii, Ordinii Publice si Sigurantei Nationale.

Conf. univ. dr. Irina Anca TANASESCU
- Psihologia copilului si adolescentului
- Psihanaliza
- Testare psihologica (Tehnici proiective)
 
Conf. univ. dr. Janina MIHAILA
- Statistica psihologica si prelucrarea informatizata a datelor 2

Lector. univ. dr. Radu Eugen IONESCU MIHAITA
- Psihopatologie
 
Lect. univ. drd. Ioana TEMPEA
- Psihologia adultului si vârstnicului
- Psihologia copilului si adolescentului
- Psihopatologie infantila si juvenila
-Testare psihologica (Tehnici proiective)
 
Lector univ. dr. Simona VLADICA
- Consiliere educationala si în cariera
- Psihologia personalitatii
- Bazele teoretice ale evaluarii psihologice
- Psihodiagnoza aptitudinilor si inteligentei

Lector univ. dr. Adriana BOROSANU
- Neuropsihologie si neurocibernetica
- Genetica comportamentului uman
- Psihologia comunicarii 

Lector. univ.  dr. Adelina DUTU
- Introducere în psihologia experimentala
- Metode si tehnici experimentale
- Psihologie cognitiva

Asist. univ. drd. Coziana BEIZDADEA
- Limba engleza