• +40 21 316 79 32

Admitere

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2018 - 2019

Grup Facebook LICENTA - Anul 1, IF 2018 - 2019

Grup Facebook LICENTA - Anul 1, IFR 2018 - 2019

Grup Facebook MASTER PCCP- Anul 1, 2018 - 2019

Grup Facebook MASTER PADSN - Anul 1, 2018 - 2019

ADMITERE 2018 CALENDAR ACTIVITATI IULIE/SEPTEMBRIE - CLICK

18.09.18 ULTIMA ZI DEPUNERE DOSARE - LICENTA - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

23.09.18 ULTIMA ZI DEPUNERE DOSARE - MASTER - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

Interviu Master PCCP - 26 SEPTEMBRIE 2018, ORA 8.30, CORP C, ETAJ 2, SALA 01 - PREZENTARE ACT IDENTITATE / CERTIFICAT DE NASTERE

Interviu Master PADSN - 26 SEPTEMBRIE 2018, ORA 8.30, CORP C, ETAJ 2, SALA 04 - PREZENTARE ACT IDENTITATE / CERTIFICAT DE NASTERE

Interviu Master - 25 IULIE, ORA 8.30, CORP C, ETAJ 2, SALA 01 - PREZENTARE ACT IDENTITATE / CERTIFICAT DE NASTERE

HOTARARI ACREDITARE 2018

Tematica orientativa a examenului de admitere la studii universitare de LICENTA si MASTER

-STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA:
Inscrierile se fac in perioada 01 IUNIE - 18 SEPTEMBRIE dupa urmatorul program:
-STUDII UNIVERSITARE DE MASTER:
Inscrierile se fac in perioada 01 IUNIE - 23 SEPTEMBRIE dupa urmatorul program:
-DE LUNI PANA VINERI INTRE ORELE 08.00-16.00
-SAMBATA SI DUMINICA INTRE ORELE 09.00-13.00
la sediile universitatii situate in:
-Bd. Vasile Milea, nr. 1 G, sector 6, Casa Ecologiei, etaj 1, telefon: 021.316.79.31/32;
-Strada Franceza, nr. 22, sector 3, telefon: 021.312.12.50.

Candidatii declarati admisi au obligatia sa achite prima rata a taxei (1300 RON) in termen de 3 (trei) zile de la comunicarea rezultatelor admiterii ambelor sesiuni - iulie/septembrie.

MODALITATEA DE DESFASURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA:

Admiterea la studiile universitare de licenta, organizata la formele de invatamant cu frecventa sau cu frecventa redusa, se va realiza prin concurs, pe baza mediei obtinuta la examenul de bacalaureat.

Etapele desfasurarii examenului de admitere la studii universitare de licenta:
- perioada de inscriere: 1 iunie 2018 - 18 septembrie 2018;
- pentru sesiunea de admitere din iulie 2018, examenul si afisarea rezultatelor privind admiterea la studiile universitare de licenta va avea loc in data de 24 iulie 2018;
- pentru sesiunea de admitere din septembrie 2018, examenul si afisarea rezultatelor privind admiterea la studiile universitare de licenta va avea loc in data de 20 septembrie 2018.

MODALITATEA DE DESFASURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER:

Admiterea la studiile universitare de master se realizeaza in baza evaluarii cunostintelor specifice domeniului de studiu al candidatilor.

Etapele desfasurarii examenului de admitere la studii universitare de master:
- perioada de inscriere: 1 iunie 2018 - 23 septembrie 2018;
- pentru sesiunea de admitere din iulie 2018, examenul (25 IULIE, ORA 8.30, CORP C, ETAJ 2, SALA 01 - PREZENTARE ACT IDENTITATE / CERTIFICATUL DE NASTERE, DUPA CAZ) si afisarea rezultatelor privind admiterea la studiile universitare de master va avea loc in data de 25 iulie 2018;
- pentru sesiunea de admitere din septembrie 2018, examenul (PCCP -26 sept./ PADSN - 26 sept.) si afisarea rezultatelor privind admiterea la studiile universitare de master va avea loc in data de 26 septembrie 2018.

Grup Facebook LICENTA - Anul 1, IF 2018 - 2019

Grup Facebook LICENTA - Anul 1, IFR 2018 - 2019

Grup Facebook MASTER PCCP- Anul 1, 2018 - 2019

Grup Facebook MASTER PADSN - Anul 1, 2018 - 2019

 • sediul din bd.Vasile Milea, nr.1G, Bucuresti, Sector 6, (zona Grozavesti)
  • Telefon: (021)-316.79.31; (021)-316.79.32;
  • Fax: (021)-316.63.37.
 • sediul din str.Franceza, nr.22, Bucuresti, Sector 3
  • Telefon: (021)-312.12.50;
  • Fax: (021)-315.77.30.

  Facilitati oferite studentilor:

  - reducerea cu 5% a taxei anuale de scolarizare (la studii universitare de licenta), in cazul achitarii integrale a taxei pana la data de 30.09.2017;
  - reducerea cu 25% a taxei anuale de scolarizare pentru membrii aceleiasi familii, la studii universitare de licenta (depunerea cererii pana la 30.09.2017);
  - reducerea cu 15% a taxei anuale de scolarizare pentru studentii care urmeaza simultan doua programe de studii in cadrul universitatii (depunerea cererii pana la 30.09.2017);
  - burse de performanta, conform Regulamentului privind acordarea burselor;
  - burse de mobilitati ERASMUS (studii si practica);
  - acces la biblioteca electronica;
  - acces la platforma e-learning;
  - acces la baza sportiva;
  - facilitati cazare caminul situat in, Bd. Vasile Milea.

  Documentele necesare inscrierii la studii universitare de LICENTA

  - diploma de bacalaureat si foaia matricola(unde este cazul)/adeverinta pentru promotia curenta;
  - certificatul de nastere;
  - certificatul de casatorie/actul administrativ (in cazul schimbarii numelui);
  - carte de identitate;
  - adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt sa urmeze studii superioare;
  - trei fotografii 3/4, color pe hartie foto;
  - chitanta reprezentand taxa de inscriere la admitere in valoare de 100 de lei;
  - 2 dosare plic format A4;

  Documentele se vor depune in original si copie, pentru certificarea conformitatii acestora, care va fi facuta la primirea dosarului de concurs, conform prevederilor art. 2 alin. 3 din OUG nr. 41/2016.

  Nr.crt.Domeniul de licentaProgramul de studiiDurata studiilor / Numar de crediteForma de invatamant / Numar de locuri
  1.PsihologiePsihologie3 ani / 180IF - 80
  2.PsihologiePsihologie3 ani / 180IFR - 50

  Documentele necesare inscrierii la studii universitare de MASTERAT

  - diploma de bacalaureat si foaia matricola;
  - diploma de licenta si suplimentul la diploma(unde este cazul)/adeverinta pentru promotia curenta;
  - certificatul de nastere;
  - certificatul de casatorie/actul administrativ (in cazul schimbarii numelui);
  - carte de identitate;
  - adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt sa urmeze studii superioare;
  - trei fotografii 3/4, color pe hartie foto;
  - chitanta reprezentand taxa de inscriere la admitere in valoare de 100 de lei;
  - 2 dosare plic;

  Documentele se vor depune in original si copie, pentru certificarea conformitatii acestora, care va fi facuta la primirea dosarului de concurs, conform prevederilor art. 2 alin. 3 din OUG nr. 41/2016.

  Nr.crt.Programul de studiiDurata studiilor / Numar de credite ECTSForma de invatamant
  1.Psihodiagnoza cognitiva si consiliere psihologica2 ani / 120IF
  2.Psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale2 ani / 120IF

  Conditiile de inscriere pentru cetatenii straini

  Admiterea la studii universitare de LICENTA a cetatenilor straini

  Admiterea la studii universitare de MASTER a cetatenilor straini

  Conditiile de inscriere a romanilor de pretutindeni

  Inscrierea si scolarizarea cetatenilor romani de pretutindeni

  Admitere Programe Postuniversitare

  Programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua sunt organizate in stransa legatura cu dinamica pietei muncii, pentru dobandirea unor competente pe care Universitatea Ecologica din Bucuresti este abilitata sa le formeze solicitantilor. Prin programele postuniversitare de formare continua se ofera absolventilor ciclului de licenta o diversitate de specializari, marindu-le posibilitatile de perfectionare si integrare sociala.
  Programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua vizeaza actualizarea, dezvoltarea si perfectionarea unor competente ale calificarii universitare din unul sau mai multe standarde aferente unei ocupatii care poate fi parcticata doar de un absolvent de studii superioare.
  Universitatea Ecologica din Bucuresti organizeaza si desfasoara urmatoarele programe de studii postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua, cu aprobarile ministerului 2012-2013 si 2013-2014:

  - Consiliere educationala scolara;
  - Consiliere vocationala in scoala.