Universitate
psihology
home
conducere
cadre didactice
cercetare
admitere
master
cursuri postuniversitare
contact
informatii pentru studenti
structura an universitar
plan de invatamant
orare
examene
biblioteca
biblioteca electronica
catalog electronic
licenta
acte de studii
secretariat
Linkuri utile

Colegiul Psihologilor
Federatia Romana de Psihoterapie
retele socializare

Admitere 2014-2015

   
Informatii admitere 2014 studii univ. de licenta si master !

Inscrierile la studii universitare de licenta si master se fac in perioada iulie-septembrie 2014, L-V orele 8-16, S-D orele 9-13, la centrele de inscriere situate in:

 • sediul din bd.Vasile Milea, nr.1G, Bucuresti, Sector 6, (zona Grozavesti)
  • Telefon: (021)-316.79.31; (021)-316.79.32;
  • Fax: (021)-316.63.37.
 • sediul din str.Franceza, nr.22, Bucuresti, Sector 3
  • Telefon: (021)-312.12.50;
  • Fax: (021)-315.77.30.

Calendarul admiterii:

 • sesiunea: Iulie
 • sesiunea: Septembrie

Secretariat:
Telefon: 0213167931 int.230
e-mail: psihologie@ueb.ro

I. Studii universitare de licenta, durata 3 ani (180 ECTS):
 
Facultatea
Domeniul de licenta
Programul de studii universitare de licenta
Acreditare/
Autorizare
Forma de invatamant
Cifra de scolarizare
Facultatea Psihologie
Psihologie
Psihologie
A
IF
80
Psihologie
AP
IFR
50

Documentele necesare inscrierii:

 • diploma de bacalaureat, original si fotocopie legalizata sau adeverinta de bacalaureat fotocopie legalizata (pentru absolventii promotiei 2014, pana la eliberarea diplomei de bacalaureat);
 • certificat de nastere, fotocopie legalizata;
 • certificat de casatorie, fotocopie legalizata, in cazul schimbarii numelui;
 • copie CI;
 • adeverinta medicala tip, din care sa rezulte ca este apt medical sa urmeze programul optat;
 • 2 fotografii 3x4cm;
 • taxa de inscriere la admitere - 100 lei;
 • un dosar plic.

 
II. Studii universitare de master, durata 2 ani (120 ECTS):
 
Facultatea
Domeniul de studii universitare de master
Cifra de scolarizare
Programul de studii universitare de master
Facultatea de Psihologie
Psihologie
100
Psihodiagnoza cognitiva si consiliere psihologica
Psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale

Documentele necesare inscrierii:

 • diploma de bacalaureat fotocopie legalizata;
 • diploma de licenta/adeverinta de licenta fotocopie legalizata;
 • certificat de nastere, fotocopie legalizata;
 • certificat de casatorie, fotocopie legalizata, in cazul schimbarii numelui;
 • copie CI;
 • adeverinta medicala tip, din care sa rezulte ca este apt medical sa urmeze programul optat;
 • 2 fotografii 3x4cm;
 • taxa de inscriere la admitere - 100 lei;
 • un dosar plic.Ce pot face dupa terminarea facultatii?
Ocupatii posibile prevazute in C.O.R. (Clasificarea Ocupatiilor din Romania):

Taxe de studii:Programe Postuniversitare de Formare si Dezvoltare Profesionala Continua

Documentele necesare inscrierii:

 • fisa de inscriere;
 • diploma de licenta (adeverinta) - fotocopie legalizata;
 • certificat nastere - fotocopie legalizata;
 • certificat casatorie - fotocopie legalizata;
 • buletin/carte de identitate (fotocopie);
 • adeverinta medicala;
 • doua fotografii recente, color, 3x4cm, hartie fotografica;
 • doua dosare plic.


Prezentare video Universitatea Ecologica din Bucuresti


Bine ati venit pe site-ul Facultatii de Psihologie!

Facultatea de Psihologie este acreditata. Calificativul acordat de ARACIS este "Incredere" (Decizia nr. 32 din 30.07.2009). Click aici pentru a citi Raportul de evaluare.


Programele de studii se adreseaza persoanelor care doresc sa profeseze in domeniul psihologiei, absolventilor de studii umaniste care doresc sa isi dezvolte competentele in cadrul programelor de master, dar si persoanelor care sunt pasionate de psihologie si de explorarea fiintei umane.

In cadrul Facultatii de Psihologie se desfasoara doua programe de studii academice:

 • Studii de licenta (durata de 3 ani), forme de invatamant la zi si cu frecventa redusa - IFR

  Programul de licenta este organizat cu respectarea standardelor de educatie academica evaluate de ARACIS. Planul de invatamant faciliteaza dezvoltarea competentelor necesare pentru profesia de psiholog si sustin o buna pregatire academica si practica a studentilor.
 • Studii de master (durata de 2 ani): Psihodiagnoza cognitiva si consiliere psihologica

  Masteratul urmareste Ómbinarea a competentelor psihologului diagnostician cu abilitatile specialistului Ón consiliere psihologica, in vederea imbunatatirii eficientei interventiilor terapeutice, dar si a activitatilor de consiliere psihologica. Programul de master se adreseaza psihologilor, psihoterapeutilor in formare, cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar si persoanelor care doresc sa se specializeze in consiliere psihologica.

 • Studii de master (durata de 2 ani): Psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale

  Masterul urmareste pregatirea unor psihologi care sa dispuna de cunostinte, metode si tehnici diversificate de psihodiagnoza, asistenta si consiliere, care sa fie apti sa contribuie la rezolvarea unor probleme stringente ale entitatilor organizationale din domeniul securitatii nationale si securitatii private, cum ar fi: evaluarea si selectia profesionala a personalului, identificarea si gestionarea factorilor de risc si a vulnerabilitatilor psihologice individuale si de grup, cunoasterea si asistenta psihologica a personalului, asistenta psihologica a persoanelor care executa pedepse privative de libertate si a altor categorii de persoane, conform legislatiei in vigoare, managementul stresului si situatiilor de criza, asigurarea psihologica a situatiilor operative si a suportului psihologic al misiunilor si activitatilor specifice.


Doriti sa fiti un bun psiholog?
Va recomandam un scurt ghid de relationare cognitiva si emotionala, utilizat pentru dezbaterile stiintifice in cadrul seminariilor de Metodologia cercetarii stiintifice. Principiile sunt utile si pentru dezvoltarea inteligentei emotionale in relatiile interpersonale, la serviciu, in cuplu, in discutiile cu prietenii sau cu familia. Succes!


Informatii pentru studenti si masteranzi

ALEGEREA TEMELOR PENTRU LUCRAREA DE LICENTA / DISERTATIA DE MASTERAT!

Alegerea temei lucrării se face Ómpreună cu cadrul didactic coordonator, pornind de la domeniile/temele propuse de către acesta sau de către student. Temele propuse in lista din ebiblioteca sunt orientative, studentii pot propune orice alta subtema in legatura cu tema prezentata in lista. In vederea obtinerii avizului stiintific din partea coordonatorului lucrarii, studentul va completa propunerea pentru realizarea lucrarii stiintifice.

După alegerea temei, studentul va completa cererea oficiala tipizată, prin care solicită aprobarea pentru Óntocmirea temei de cercetare aleasă/propusă. Cererea (completata de mana / pe calculator) se va depune in original pana pe data de 15 decembrie la secretariatul facultatii. Taxa va fi achitata dupa sustinerea si promovarea tuturor examenelor (sesiunea din vara) si dupa ce fisa de lichidare va fi semnata la Evidenta taxe si pentru promovabilitate la secretariatul facultatii din B-dul Vasile Milea nr. 1G.

In atentia anului III - In vederea realizarii lucrarii de diploma, in semestrul II se preda cursul Elaborarea lucrarii de licenta. Click aici pentru detalii. Lector univ. dr. Ovidiu Brazdau poate fi contactat pentru lucrarile de diploma pe adresa teza@brazdau.ro.


Ocupatii posibile prevazute in C.O.R. (Clasificarea Ocupatiilor din Romania):


Copyright © UEB
psihologie@ueb.ro Bd.Vasile Milea nr.1G, Sector 6, 061341, Bucuresti   
Telefon: +40 21 316 63 80    Fax: +40 21 316 63 80