Universitate
psihology
home
conducere
cadre didactice
cercetare
admitere
master
cursuri postuniversitare
contact
informatii pentru studenti
structura an universitar
plan de invatamant
orare
examene
biblioteca
biblioteca electronica
catalog electronic
licenta
acte de studii
secretariat
Linkuri utile

Colegiul Psihologilor
Federatia Romana de Psihoterapie
retele socializare

Admitere 2014-2015

Bine ati venit pe site-ul Facultatii de Psihologie!

Facultatea de Psihologie este acreditata. Calificativul acordat de ARACIS este "Incredere" (Decizia nr. 32 din 30.07.2009). Click aici pentru a citi Raportul de evaluare.

Secretariat: Telefon: 0213167931 int.230. E-mail: psihologie@ueb.ro


In atentia studentilor din anul I-ii:

Tutore anul I - Lector univ. dr. Ovidiu Brazdau (E-mail: teza@brazdau.ro)


Informatii admitere 2014 studii univ. de licenta si master ! 

ADMITERE 2014 - NEPLATITORI RATA I, DOSARE INCOMPLETE ! 

Inscrierile la studii universitare de licenta si master se fac in perioada iulie-septembrie 2014, L-V orele 8-16, S-D orele 9-13, la centrele de inscriere situate in:

 • sediul din bd.Vasile Milea, nr.1G, Bucuresti, Sector 6, (zona Grozavesti)
  • Telefon: (021)-316.79.31; (021)-316.79.32;
  • Fax: (021)-316.63.37.
 • sediul din str.Franceza, nr.22, Bucuresti, Sector 3
  • Telefon: (021)-312.12.50;
  • Fax: (021)-315.77.30.
I. Studii universitare de licenta, durata 3 ani (180 ECTS):
 
Facultatea
Domeniul de licenta
Programul de studii universitare de licenta
Acreditare/
Autorizare
Forma de invatamant
Cifra de scolarizare
Facultatea Psihologie
Psihologie
Psihologie
A
IF
80
Psihologie
AP
IFR
50

Documentele necesare inscrierii:

 • diploma de bacalaureat, original si fotocopie legalizata sau adeverinta de bacalaureat fotocopie legalizata (pentru absolventii promotiei 2014, pana la eliberarea diplomei de bacalaureat);
 • certificat de nastere, fotocopie legalizata;
 • certificat de casatorie, fotocopie legalizata, in cazul schimbarii numelui;
 • copie CI;
 • adeverinta medicala tip, din care sa rezulte ca este apt medical sa urmeze programul optat;
 • 2 fotografii 3x4cm;
 • taxa de inscriere la admitere - 100 lei;
 • un dosar plic. 
II. Studii universitare de master, durata 2 ani (120 ECTS):
 
Facultatea
Domeniul de studii universitare de master
Cifra de scolarizare
Programul de studii universitare de master
Facultatea de Psihologie
Psihologie
100
Psihodiagnoza cognitiva si consiliere psihologica
Psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale

Documentele necesare inscrierii:

 • diploma de bacalaureat fotocopie legalizata;
 • diploma de licenta/adeverinta de licenta fotocopie legalizata;
 • certificat de nastere, fotocopie legalizata;
 • certificat de casatorie, fotocopie legalizata, in cazul schimbarii numelui;
 • copie CI;
 • adeverinta medicala tip, din care sa rezulte ca este apt medical sa urmeze programul optat;
 • 2 fotografii 3x4cm;
 • taxa de inscriere la admitere - 100 lei;
 • un dosar plic.


Ce pot face dupa terminarea facultatii? Ocupatii posibile prevazute in C.O.R. (Clasificarea Ocupatiilor din Romania):

Programe Postuniversitare de Formare si Dezvoltare Profesionala Continua

Documentele necesare inscrierii:

 • fisa de inscriere;
 • diploma de licenta (adeverinta) - fotocopie legalizata;
 • certificat nastere - fotocopie legalizata;
 • certificat casatorie - fotocopie legalizata;
 • buletin/carte de identitate (fotocopie);
 • adeverinta medicala;
 • doua fotografii recente, color, 3x4cm, hartie fotografica;
 • doua dosare plic.

Prezentare video Universitatea Ecologica din BucurestiDoriti sa fiti un bun psiholog?
Va recomandam un scurt ghid de relationare cognitiva si emotionala, utilizat pentru dezbaterile stiintifice in cadrul seminariilor de Metodologia cercetarii stiintifice. Principiile sunt utile si pentru dezvoltarea inteligentei emotionale in relatiile interpersonale, la serviciu, in cuplu, in discutiile cu prietenii sau cu familia. Succes!


Informatii pentru studenti si masteranzi

ALEGEREA TEMELOR PENTRU LUCRAREA DE LICENTA / DISERTATIA DE MASTERAT!

Alegerea temei lucrării se face Ómpreună cu cadrul didactic coordonator, pornind de la domeniile/temele propuse de către acesta sau de către student. Temele propuse in lista din ebiblioteca sunt orientative, studentii pot propune orice alta subtema in legatura cu tema prezentata in lista. In vederea obtinerii avizului stiintific din partea coordonatorului lucrarii, studentul va completa propunerea pentru realizarea lucrarii stiintifice.

După alegerea temei, studentul va completa cererea oficiala tipizată, prin care solicită aprobarea pentru Óntocmirea temei de cercetare aleasă/propusă. Cererea (completata de mana / pe calculator) se va depune in original pana pe data de 15 decembrie la secretariatul facultatii. Taxa va fi achitata dupa sustinerea si promovarea tuturor examenelor (sesiunea din vara) si dupa ce fisa de lichidare va fi semnata la Evidenta taxe si pentru promovabilitate la secretariatul facultatii din B-dul Vasile Milea nr. 1G.

In atentia anului III - In vederea realizarii lucrarii de diploma, in semestrul II se preda cursul Elaborarea lucrarii de licenta. Click aici pentru detalii. Lector univ. dr. Ovidiu Brazdau poate fi contactat pentru lucrarile de licenta pe adresa teza@brazdau.ro.


Copyright © UEB
psihologie@ueb.ro Bd.Vasile Milea nr.1G, Sector 6, 061341, Bucuresti   
Telefon: +40 21 316 63 80    Fax: +40 21 316 63 80