? .: Facultatea de Inginerie Manageriala si a Mediului - Examen Licenta - UEB :.
 • +40 21 316 79 32

Examen Licenta

Ghid intocmire proiect de diploma Inginerie 2018

PLANUL CALENDAR PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENULUI DE DIPLOMA 2018

Actele necesare inscrierii la examenul de licenta:

 • Fisa de lichidare (se ridica de la Serviciu Taxe);
 • Cerere de inscriere la examen (se ridica de la Serviciu Taxe);
 • Diploma de bacalaureat original si copie fata-verso legalizata;
 • Certificat de nastere, fotocopie legalizata;
 • Acte legale din care sa rezulte schimbarea numelui, fotocopie legalizata;
 • Carte de identitate, fotocopie simpla;
 • 2 fotografii 3/4 pe hartie foto;
 • Chitanta de plata a taxei de inscriere la examen achitata la casieria Universitatii Ecologice din Bucuresti - 800 lei;
 • Un exemplar al lucrarii de diploma in format scris si pe suport electronic (CD), insotita de referatul coordonatorului de lucrare;
 • Declaratie pe proprie raspundere ca respectiva lucrare a fost elaborata personal, este originala si nu a fost plagiata sau cumparata;