Recunoasterea academica a studiilor si perioadei de practica

Universitatea Ecologica din Bucuresti se obliga sa recunoasca in integrum si automat perioada de studiu sau de plasament Erasmus efectuata. Recunoasterea totala inseamna ca perioada de studii in strainatate inlocuieste o perioada comparabila de studii la universitatea de origine, desi continutul programului de studiu poate diferi. Rezultatele vor fi recunoscute doar daca traducerea lor este similara sau identica disciplinei corespondente de la universitatea de origine.

Studentul beneficiaza de recunoastere academica completa a perioadei de studiu si/sau a perioadei de stagiu (plasament) desfaturate la universitatea partenera, precum si a activitatilor si rezultatelor obtinute la examene si alte forme de verificare in conformitate cu contractul de studii/formare.

Studentului i se vor recunoaste automat toate creditele obtinute la universitatea gazda, conform optiunilor din acordul de studii si a rezultatelor mentionate in foaia matricola obtinuta in universitatea gazda (Transcript of Records). Daca disciplinele sunt similare sau identice se vor recunoaste automat, iar daca acestea nu corespund vor fi mentionate ca discipline facultative, doar la solicitarea expresa (in scris) a beneficiarului.

In documentele scolare studentul Erasmus beneficiaza de o mentiune speciala in Registrul matricol si in Suplimentul la diploma (Diploma Supplement), care ofera o descriere standard a naturii, nivelului, continutului studiilor efectuate in mobilitate, precum si numarul de credite (ECTS) pe care bursierul Erasmus le-a dobandit la institutia gazda.

Studentul Erasmus poate beneficia, la cerere, de o perioada speciala de examene, de sesiune deschisa, in care sa isi poata sustine examenele facultatii la care este student.

Baza de recunoastere este constituita din:

  • Acordul de studii/Acordul de formare profesionala (Learning Agreement/Training Agreement);
  • Foaia matricola (Transcrip of Records) - tradusa si legalizata;
  • Adeverinta de prezenta, emisa de universitatea gazda, care confirma indeplinirea programului de formare profesionala si rezultatele obtinute (Letter of Attendance).

Examenele la disciplinele care nu fac obiectul acordului de studii/formare profesionala aferent mobilitatii Erasmus, precum si examenele nepromovate in cadrul perioadei de stagiu Erasmus, se sustin la universitatea de origine in timpul sesiunii de examene aprobate la nivelul universitatii.