• +40 21 316 79 32

Informatii

Va rugam sa completati un chestionar privind relevanta calificarilor aferente programelor de master din domeniul STIINTA MEDIULUI fata de cerintele tinerilor pe termen lung.
Formularul se completeaza online la adresa: Google Form

Program tutoriat sem I 2015 - 2016

Facultatea de Ecologie si Protectia Mediului din cadrul Universitatii Ecologice din Bucuresti organizeaza, in anul universitar 2018-2019, urmatoarele programe de studii universitare de master:
MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE
GESTIONAREA EFECTELOR SCHIMBARILOR CLIMATICE
EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Programele de studii universitare de master functioneaza in conformitate cu H.G. nr. 185/2018 privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate si numarul maxim de studenti ce pot fi scolarizati in anul universitar 2018-2019

MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE

Coordonator master: Conf. univ. dr. Florian GRIGORE-RADULESCU

Prezentare master

Programul de studii universitare de master Managementul Resurselor Naturale a luat fiinta in anul 2003 in cadrul Facultatii de Stiintele Naturii si Ecologie, functionand fara intrerupere pana in prezent. A fost acreditat ARACIS in sedinta Consiliului din iulie 2007 - RC P008/481A. Se incadreaza in domeniul fundamental ierarhizare (DFI) Matematica si stiinte ale naturii, ramura de stiinta (RSI) Stiintele pamantului si atmosferei, domeniul de ierarhizare (DII) Stiinte ale mediului, domeniul de studii universitare de master (DSU_M) Stiinta mediului, domeniul de licenta (DL) Stiinta mediului, specializarea (S) Ecologie si protectia mediului a institutiei de invatamant organizatoare.

Durata studiilor: 2 ani
Forma de invatamant: invatamant cu frecventa
Numarul de credite de studiu transferabile: 120
Limba de predare: romana

Misiunea masteratului

Un rol prioritar in cadrul procesului de dezvoltare durabila il joaca resursele naturale, factor de echilibru intre cererea crescanda a societatii si oferta limitata a habitatului Pamant. Valorificarea lor in conditiile actuale trebuie sa asigure tocmai aceasta balanta stabila intre social, economic si mediu. Este o situatie complexa ce impune pregatirea unor specialisti cu viziune multidisciplinara moderna, viziune care se doreste a fi indeplinita de programul de master Managementul Resurselor Naturale. Programul de studii universitare de master furnizeaza cunostinte specifice, vizand atat tipologia si gestiunea resurselor naturale cat si actiunile de prezervare a mediului in contextul introducerii in circuitul economic a materiilor prime solicitate de societate. In plus cursantii sunt conectati la activitati complexe, de documentare, laborator si teren, in colaborare cu institutii de cercetare - invatamant, din tara si strainatate cu experienta in domeniu, asigurandu-se astfel o pregatire la standarde inalte pentru profesia ce va fi exercitata dupa absolvire.

Competente profesionale:
- Cunoasterea metodelor de investigare si de evaluare a resurselor naturale
- Cunoasterea specificului activitatilor de exploatare a resurselor naturale
- Realizarea sistemelor de monitorizare a proceselor de exploatare a resurselor naturale si a factorilor de mediu
- Evaluarea impactului exploatarii resurselor naturale asupra mediului
- Elaborarea planurilor si strategiilor de management durabil a resurselor naturale

Ocupatii profesionale:
Absolventul de studii universitare de master Managementul Resurselor Naturale poate opta, conform Codului Ocupatiilor din Romania, pentru una dintre urmatoarele profesii: director de program - 112013; expert ecolog - 213301; inspector de specialitate ecolog - 213302; referent de specialitate ecolog - 213303; ecolog - 213305; specialist arii protejate - 213306; consilier ecolog - 213308; cercetator in ecologie si protectia mediului - 213146; asistent de cercetare in ecologie si protectia mediului - 213147; analist mediu - 263203 in cadrul laboratoarelor de evaluarea, analiza si managementul mediului, in institute de cercetare in domeniul mediului, in companii cu profil industrial de productie, in companii de consultanta si proiectare de specialitate in domeniul mediului, in cadrul autoritatilor guvernamentale cu responsabilitati - agentii de mediu, garda de mediu.

Lista disciplinelor si a cadrelor didactice

Orare si examene: link

Practica profesionala master:
Masteranzii pot efectua practica de vara, 42 ore, pe parcursul lunilor mai, iunie, iulie sau august la agenti economici, institutii publice sau ONG-uri, pe baza unei CONVENTII de practica.
Studentul masterand va avea la COLOCVIUL de PRACTICA:
• caietul de practica
• conventia de practica (un exemplar original + semnaturi + stampila partener practica)

GESTIONAREA EFECTELOR SCHIMBARILOR CLIMATICE

Coordonator master: sef lucrari dr. Delia POPESCU

Prezentare master

Pagina oficiala FACEBOOK

Lista disciplinelor si a cadrelor didactice

Orare si examene link...

EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Coordonator master: conf. univ. dr. Mihaela VASILESCU

Facultatea de Ecologie si Protectia Mediului are ca obiectiv general contributia la protectia resurselor naturale si realizarea unei societati durabile. Prin cercetare, predare si mobilizare, facultatea, personalul si studentii sunt dedicati procesului educational, dezvoltarii politicilor, tehnicilor si abilitatilor pentru a-i ajuta pe practicienii in gestionarea si conservarea resurselor naturale si de mediu, pentru a satisface o gama completa de nevoi umane, pe o baza durabila.

Descriere

Cererea de practicieni bine pregatiti in evaluarea mediului, la nivel de proiect (evaluarea impactului asupra mediului - EIM), la nivel strategic (evaluare strategica de mediu - ESM) si in domenii conexe ale managementului de mediu, continua sa creasca. Pentru a contribui la satisfacerea aceastei cereri, programul de master in evaluarea impactului asupra mediului ofera o oportunitate pentru studii de specialitate aprofundate.

Scopul acestui program este sa ofere participantilor o educatie completa, prin stimularea studiului si dobandirea unor abilitati practice.

Obiectivele sale specifice sunt:
- Sa ofere un program integrat de studii pentru cladirea capabilitatii absolventilor de a realiza sarcini de planificare si gestionare pentru principalele etape ale evaluarii de impact asupra mediului;
- Sa ofere o oportunitate pentru studenti de a urmari anumite aspecte ale evaluarii de mediu, sau de management a problemelor de mediu, intr-un context mai larg, dar si aprofundat prin alegerea unor temele individuale de lucru si prin elaborarea unor proiecte proprii de cercetare pe un subiect ales, pentru lucrarea de disertatie.

Ce este evaluarea impactului asupra mediului?
Evaluarea posibilelor efecte pozitive sau negative pe care un proiect propus le poate avea asupra mediului, incluzand aspectele naturale, sociale si economice.
Scopul evaluarii este de a ne asigura ca factorii de decizie iau in considerare impactul asupra mediului si comentariile publice privind impactul potential, atunci cand hotarasc daca sa inceapa sau nu un proiect.

Ce invata studentii despre evaluarea impactului asupra mediului?
Este prezentat un cadru cuprinzator pentru evaluarea impactului asupra mediului cu elemente de teorie, integrare si evaluare, utilizand modelele de simulare a transportului si transformarii contaminantilor din aer, apa si sol. Studiile de caz si exercitiile pe calculator sunt folosite pentru a demonstra solutiile pentru problemele datorate expunerii si pentru evaluarea riscurilor pentru sanatate.
Programul ofera participantilor cunostinte de baza solide privind aspectele relevante ale procesului EIM, stiintelor mediului si planificarii de mediu, cu ajutorul unor cadre didactice de specialitate. Studentii dobandesc o pregatire temeinica in procedurile EIM si practicile curente si o introducere in domeniul managementului de mediu. Programul ii ajuta pe studenti sa dobandeasca abilitati de management de proiect care implica coordonarea contributiilor de la specialisti tehnici, factori de decizie si public, abilitati analitice si de comunicare adecvate, precum si flexibilitatea de abordare - calitati foarte apreciate de catre angajatori.
Mai exact, studentii invata cum sa colecteze, interpreteze si gestioneze datele de mediu (prin studii de teren), sa evalueze perturbarea factorilor de mediu si sa pregateasca solutii de diminuare a impactului negativ, invata sa utilizeze cele mai recente aplicatii software si GIS. De asemenea, ei invata despre sistemul legislativ national de emitere a acordurilor si permiselor de mediu.

Cercetarea in domeniul evaluarii impactului asupra mediului
Tehnicile utilizate in EIM sunt intotdeauna in curs de revizuire si actualizare pe masura ce devin disponibile noi tehnologii. Expertii EIM utilizeaza teledetectia si alte tehnici GIS pentru a analiza si interpreta datele de teren, tehnici de evaluare si conservare a faunei si florei salbatice sau de evaluare a riscului pentru sanatatea populatiei.
Studiile EIM pot fi adevarate proiecte de cercetare in domenii cum sunt extractia si prelucrarea petrolului si gazelor naturale, centrale nucleare, instalatii industriale, agricultura, parcuri nationale.

Oportunitati de cariera - profesii pentru absolventi
Absolventii masterului EIM pot practica in cadrul organizatiilor guvernamentale (APM, Garda de Mediu), non-guvernamentale (ONG-uri), sau din sectorul privat (companii de ecologizare, reciclare). In aceste organizatii pot lucra in tehnologii de mediu, coordonarea si managementul bazinelor hidrografice, anchete de mediu, evaluarea mediului, respectarea conformarii la legislatie, prevenirea poluarii, dezvoltarea unor sisteme de gestionare a mediului, managementul integrat al mediului.
Cei care aleg sa ramana in mediul academic pot sa devine profesori in domeniul EIM, ecologiei, stiintelor mediului, in timp ce fac cercetare de mediu si evaluare in studii de teren. Absolventii care au competente pedagogice pot preda biologie, chimie, geografie si ecologie la nivel de liceu.
O diploma in EIM poate servi drept o baza solida pentru educatia in managementul afacerilor, dreptul mediului, medicina, sau ingineria mediului.

Lista cadrelor didactice si a disciplinelor

Orare si examene link...