??? .: Facultatea de Ecologie si Protectia Mediului - Examen Licenta - UEB :.
  • +40 21 316 79 32

Examen Licenta

Rezultate licenta Iulie 2018

Actele necesare inscrierii la examenul de licenta:
• certificat de nastere, fotocopie legalizata;
• certificat de casatorie, fotocopie legalizata (in cazul schimbarii numelui)
• C.I., fotocopie
• diploma de bacalaureat fotocopie legalizata
• foaia matricola/supliment la diploma (dupa caz) fotocopie legalizata;
• 2 fotografii, color, 3/4;
• fisa de lichidare;
• fisa de inscriere la examenul de licenta:
- Formular fisa de inscriere la licenta
- Formular fisa de inscriere la licenta pentru absolventi EXTERNI UEB
Declaratie
• chitanta achitare taxa licenta;
• diploma bacalaureat, original;
• lucrare de licenta insotita de CD, referat si declaratie.

Rezultate licenta Februarie 2018

Informatii utile:

PENTRU ABSOLVENTII ALTOR UNIVERSITATI SUNT NECESARE SUPLIMENTAR URMATOARELE ACTE:
aprobarea sustinerii examenului de licenta in cadrul UEB ;
• certificat de competenta lingvistica - in original;
• foaie matricola pentru absolventii promotiilor pana in 2006 - in original;
• supliment la diploma pentru absolventii promotiilor incepand cu 2006 - in original;
• declaratie notariala privind autenticitatea diplomei de bacalaureat si a suplimentului la diploma (foaie matricola).