Universitate

home
conducere
cadre didactice
cercetare
admitere
master
cursuri postuniversitare
contact
informatii generale
biblioteca
biblioteca electronica
platforma eLearning
catalog electronic
acte de studii
secretariat
drept
structura an universitar
plan de invatamant
orare
examene
licenta
administratie publica
structura an universitar
plan de invatamant
orare
examene
licenta
stiri
linkuri
UEB

retele socializare

Noutati  • Curs Postuniversitar "Dreptul muncii si securitatii sociale...


Conferinta Nationala a Expertilor in Legislatia Muncii

Conferinta Nationala a Expertilor in Legislatia Muncii


Prezentare video Universitatea Ecologica din Bucuresti


 • Domeniul fundamental: Drept

 • Domeniul pentru studii universitare de licenta: Drept
  • Specializare acreditata: Drept
   • Forme de invatamant: ZI, Invatamant cu Frecventa Redusa (IFR), Invatamant la Distanta (ID)
   • Durata studiilor universitare de licenta: 4 ani

 • Domeniul pentru studii universitare de licenta: Stiinte Administrative
  • Specializare autorizata provizoriu: Administratie Publica
   • Forme de invatamant: ZI
   • Durata studiilor universitare de licenta: 3 ani

 • Studii universitare de masterat, cu durata de 3 semestre
 • Numar absolventi licentiati: peste 4.000


Prima facultate acreditata a Universitatii Ecologice asigura studentilor sai o pregatire solida in domeniul dreptului.

Dupa absolvirea studiilor si obtinerea licentei pot profesa ca judecatori, procurori, avocati, notari, consilieri juridici, executori judecatoresti, functionari publici, dar pot ocupa si functii in diplomatie, cercetare, in activitatea politica, didactica si in alte domenii in care aportul juristului este necesar. In acelasi timp, in concordanta cu profilul general al universitatii si cerinta moderna a specializarii, viitorilor absolventi li se ofera posibilitatea unei formari complementare in domeniul dreptului mediului.

Planul de invatamant, conceput pentru atingerea acestor obiective, cuprinde discipline juridice clasice: drept constitutional, drept administrativ, drept civil, drept penal, dreptul muncii, drept comercial, drept international public s.a., carora li s-au adaugat discipline noi ca: dreptul concurentei comerciale, drept bancar si valutar, dreptul asigurarilor, drept comunitar, protectia drepturilor omului etc.

Dimensiunea ecologica este asigurata prin cursuri de: ecologie si ecologism, dreptul mediului, dreptul agrar, dreptul urbanismului, dreptul international si comunitar al mediului.

Prin studiul disciplinelor optionale si facultative (limba latina, filosofie, istoria culturii universale s.a.) formatia juridica se intregeste cu un larg orizont de cultura generala, deosebit de necesar profesionistului in domeniul dreptului.

Planul de invatamant cuprinde pachete de discipline optionale, in semestrele 4-7, care ofera viitorului absolvent posibilitatea de aprofundare a unui anumit domeniu de activitate si anume: administratie publica, dreptul afacerilor, dreptul informatiilor si al securitatii private.

Corpul didactic este format din prestigiosi specialisti in domeniul juridic, cu o vasta experienta teoretica si practica, respectiv cadre didactice universitare, cercetatori stiintifici, reputati magistrati. Toate disciplinele sunt acoperite de cursuri tiparite si / sau lectii-suport, studentii beneficiind si de biblioteca de specialitate.

Sarcinile studentilor inmatriculati la formele de invatamant cu frecventa redusa sau invatamant la distanta sunt identice cu cele ale studentilor inmatriculati la forma de invatamant de zi. Diferenta de ore este compensata prin studiu individual.

Specializarea ADMINISTRATIE PUBLICA, are ca obiectiv formarea functionarilor publici din administratia publica centrala si locala. In cadrul acestui program de studiu se urmareste asigurarea pregatirii categoriilor de personal care desfasoara activitati in diverse institutii ale administratiei publice.

Obiectivele urmarite in desfasurarea procesului de invatamant au in vedere pregatirea viitorilor functionari publici, specialisti care sa raspunda insusirii si aplicarii corecte a noii legislatii si sa corespunda extinderii responsabilitatilor ca urmare a descentralizarii competentelor in domeniul stiintelor administrative.

Programele Facultatii de Drept si Stiinte Administrative sunt concepute in spiritul Procesului de la Bologna. Aceste programe urmaresc crearea de competente generale si profesionale pentru fiecare specializare. In cadrul specializarii Administratie publica se urmareste asigurarea pe piata muncii de specialisti care sa dispuna de competente profesionale in domeniul administratiei publice, potrivit Statutului Functionarilor Publici.

 

Ocupatii posibile prevazute in C.O.R. (Clasificarea Ocupatiilor din Romania):

Copyright © UEB
drept@ueb.ro Bd.Vasile Milea nr.1G, Sector 6, 061341, Bucuresti   
Telefon: +40 21 316 63 80    Fax: +40 21 316 63 80