Universitate | Admitere | Conducere | Master | DFP | Cercetare | Calitate | Regulamente | Campus | Acte studii | Contact

(pdf 6,4Mb)
facultati
ecologie
drept
stiinte economice
educatie fizica si sport
stiintele comunicarii
inginerie manageriala
psihologie
Senatul universitatii
- Convocare SENAT 12.03.2015...
- Componenta Senatului UEB...
- Comisiile Senatului UEB...
 
Trendence Barometer
Info studenti
- Stiri si Evenimente studenti...
Taxe de studii
- Taxe de studii...
Concurs posturi
- Concurs posturi...
Evenimente
     • ...toate evenimentele
Mobilitati ERASMUS
ERASMUS
Centrul de Studii pentru Arii Naturale Protejate
- Site-ul centrului
Proiect de grant POSDRU
- Viitor fara granite!
Centrul de Formare Profesionala Continua
- Programe de studii
Departamentul IFR & ID
- Informatii
Centrul de sustinere si orientare in cariera
- Prezentare (PDF)
- ROF (PDF)
- Orar (PDF)
Informatii publice
- Alumni
retele socializare


Studentii va raspund pe Yahoo Messenger si pe pagina de Facebook a universitatii.


 
Parteneriate
linkuri
www.roburse.ro


Noutati  • OFERTA EDUCATIONALA 2014-2015...  • Mobilitati studentesti ERASMUS 2014...


Home > Admitere

Toate programele de studiu sunt acreditate!

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A ADMITERII IN ANUL UNIVERSITAR 2014 – 2015 (PDF 156k)

HG nr. 580 din 2014 - Pentru studii universitare de Licenta

HG nr. 582 din 2014 - Pentru studii universitare de Master

Inscrierile la studii universitare de licenta si master se fac in:

 • sediul din bd.Vasile Milea, nr.1G, Bucuresti, Sector 6, (zona Grozavesti)
  • Telefon: (021)-316.79.31; (021)-316.79.32;
  • Fax: (021)-316.63.37.
 • sediul din str.Franceza, nr.22, Bucuresti, Sector 3
  • Telefon: (021)-312.12.50;
  • Fax: (021)-315.77.30.

Documentele necesare inscrierii la studii universitare de licenta:

 • diploma de bacalaureat, original si fotocopie legalizata sau adeverinta de bacalaureat fotocopie legalizata (pentru absolventii promotiei 2014, pana la eliberarea diplomei de bacalaureat);
 • certificat de nastere, fotocopie legalizata;
 • certificat de casatorie, fotocopie legalizata, in cazul schimbarii numelui;
 • copie CI;
 • adeverinta medicala tip, din care sa rezulte ca este apt medical sa urmeze programul optat;
 • 2 fotografii 3x4cm;
 • taxa de inscriere la admitere - 100 lei;
 • un dosar plic.

Documentele necesare inscrierii la studii universitare de master:

 • diploma de bacalaureat fotocopie legalizata;
 • diploma de licenta/adeverinta de licenta fotocopie legalizata;
 • certificat de nastere, fotocopie legalizata;
 • certificat de casatorie, fotocopie legalizata, in cazul schimbarii numelui;
 • copie CI;
 • adeverinta medicala tip, din care sa rezulte ca este apt medical sa urmeze programul optat;
 • 2 fotografii 3x4cm;
 • taxa de inscriere la admitere - 100 lei;
 • un dosar plic.

Alte informatii utile:

Facilitati oferite studentilor:

 • reducerea cu 5% a taxei anuale de scolarizare, in cazul achitarii integral a taxei pana la data de 01.10.2014;
 • reducerea cu 25% a taxei anuale de scolarizare pentru membri aceleiasi familii, la studii universitare de licenta, pana la data de 01.10.2014;
 • reducerea cu 15% a taxei anuale de scolarizare pentru studentii care urmeaza simultan doua programe de studii in cadrul universitatii, pana la data de 01.10.2014;
 • burse de performanta, conform Regulamentului privind acordarea burselor;
 • burse de mobilitati ERASMUS (studii si practica);
 • acces la biblioteca electronica;
 • acces la platforma e-learning;
 • acces la baza sportiva;
 • cazare in camin.

Admiterea se face pe baza evaluarii dosarului la urmatoarele facultati:

Programe Postuniversitare de Formare si Dezvoltare Profesionala Continua

Incepand cu anul universitar 2012-2013 Universitatea Ecologica din Bucuresti, in baza Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si a Ordinului Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 3163/01.02.2012 organizeaza programe postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua.
Programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua sunt organizate in stransa legatura cu dinamica pietei muncii, pentru dobandirea unor competente pe care Universitatea Ecologica din Bucuresti este abilitata sa le formeze solicitantilor. Prin programele postuniversitare de formare continua se ofera absolventilor ciclului de licenta o diversitate de specializari, marindu-le posibilitatile de perfectionare si integrare sociala.
Programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua vizeaza actualizarea, dezvoltarea si perfectionarea unor competente ale calificarii universitare din unul sau mai multe standarde ocupationale aferente unei ocupatii care poate fi parcticata doar de un absolvent de studii superioare.
Universitatea Ecologica din Bucuresti organizeaza si desfasoara urmatoarele programe de studii postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua, cu aprobarile ministerului 2012-2013 si 2013-2014:

 • 1. Facultatea de Drept si Stiinte Administrative:
 • - Dreptul muncii si securitatii sociale;
  - Managementul resurselor umane;
  - Legislatia nationala si europeana in materia achizitiilor publice;
  - Relatii internationale si regionale;
  - Reglementari cuprinse in codificarile civile si penale in vigoare;
  - Modalitati alternative de solutionare a litigiilor;
  - Protectia mediului in concordanta cu legislatia nationala si europeana de mediu.

 • 2. Facultatea de Stiinte Economice:
 • - Statistica financiara;
  - Prognoza financiara;
  - Piete financiare;
  - Finantare afacerilor de mediu;
  - Management financiar;
  - Fiscalitatea si contabilitatea firmei;
  - Finante si politici financiare;
  - Finantarea si administrarea proiectelor;
  - Analiza financiara;
  - Finantarea protectiei sociale si insertia pe piata muncii.

 • 3. Facultatea de Ecologie si Protectia mediului:
 • - Managementul siturilor ”Natura 2000”;
  - Metodologia cercetarii in protectia mediului;
  - Metode de investigare a calitatii factorilor de mediu.

 • 4. Facultatea de Stiintele Comunicarii:
 • - Comunicare si relatii publice in afaceri;
  - Proiectarea si desfasurarea campaniilor de relatii publice;
  - Relatiile si comunicarea specialistilor PR cu mass-media;
  - Mass-media sportiva.(Impreuna cu Facultatea de Educatie Fizica si Sport)

 • 5. Facultatea de Inginerie Manageriala si a Mediului:
 • - Ingineria si managementul surselor regenerabile de energie;
  - Ingineria si managementul utilizarii electronicii si informaticii in serviciile de telecomunicatii.

 • 6. Facultatea de Educatie fizica si Sport:
 • - Gimnastica profilactica si recuperare;
  - Ameliorarea motricitatii la persoanele cu dizabilitati;
  - Preparator fizic.
  - Mass-media sportive.(Impreuna cu Facultatea de Stiintele Comunicarii)

 • 7. Facultatea de Psihologie:
 • - Consiliere educationala scolara;
  - Consiliere vocationala in scoala.

Actele necesare inscrierii la cursuri postuniversitare:

 • fisa de inscriere;
 • diploma de licenta (adeverinta) –fotocopie legalizata;
 • certificat nastere – fotocopie legalizata;
 • certificat casatorie – fotocopie legalizata;
 • buletin/carte de identitate (fotocopie);
 • adeverinta medicala;
 • doua fotografii recente, color, 3x4cm, hartie fotografica;
 • doua dosare plic.

Denumirea programului postuniversitar are in vedere nomenclatorul specializarilor si al profesiilor acreditate la nivel national. Inscrierea candidatilor si admiterea se organizeaza conform metodologiei de admitere aprobata de senatul universitar.
Planurile de invatamant pentru programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua au fost elaborate de departamentele de specialitate, aprobate de senat si au avizul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului; durata cursurilor, creditele alocate pentru fiecare disciplina, planul de invatamant si competentele formate sunt afisate pe site-ul facultatii.
Cursurile se desfasoara in sistem modular si se finalizeaza cu un examen de certificare a competentelor profesionale asimilate de cursanti pe parcursul programului.
Absolventilor care promoveaza examenul de certificare a competentelor li se elibereaza de catre Universitatea Ecologica din Bucuresti, in calitate de institutie organizatoare, un certificat de atestare a competentelor profesionale specifice programului.
Certificatul de atestare a competentelor profesionale este insotit de un supliment descriptiv care contine situatia scolara, durata in are a programului, numarul de credite transferabile acumulate, calificarea universitara/standardul ocupational care a stat la baza dezvoltarii programului si competenta/competentele vizate de programul postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua.
Programele postuniversitare organizate in Universitatea Ecologica din Bucuresti sunt in regim, ”cu taxa”. Cuantumul taxei stabilit de Consiliul de administratie la propunerea senatului universitar este de 1700 lei, platibila in doua rate.
Alte detalii privind organizarea si desfasurarea programelor postuniversitare de formare si dezvoltare continua se pot afla consultand Regulamentul elaborat in acest scop si care se afla afisat pe site-ul universitatii www.edu.ro.

Copyright © UEB
contact@ueb.ro Bd.Vasile Milea nr.1G, Sector 6, 061341, Bucuresti   
Telefon: +40 21 316 79 32    Fax: +40 21 316 63 37